Nøglen til vækst: Digitalisering og fleksibilitet

Tema: Top 100 på lønsom vækst i 2017. Læs her om tre af de virksomheder, som har præsteret stærkeste resultatfremgang sidste år blandt over 5000 selskaber med mere end 50 ansatte. Nogle af de gennemgående recepter lyder på at udnytte digitalisering i forretningen, fokus på globale teknologiske nicher og etablere robuste forretningsmodeller med minimal afhængighed af uforudsete markedsudsving.

Case 1: Flonidan sælger intelligente gas- og vandmålere, med indbyggede kommunikationsløsninger, som altså delvist kan henføres til et af fremtidens store vækstområder inden for internet-of-things. Selskabet har de seneste år mere end fordoblet bruttoresultatet – fra 28 mio. kr. i 2016 til 92 mio. kr. sidste regnskabsår. Efter en fundamental strategiændring for fire år...