Ledelsen for Falck har gjort sig parat til et mangeårigt slagsmål i relation til den konkurrencesag, som Konkurrencestyrelsen lægger op til. Det sker efter, at styrelsen i december 2015 uanmeldt i selskab med politiet og med en dommerkendelse i hånden mødte op på flere Falck kontorer for at beslaglægge internt Falck materiale og spejle medarbejdernes computere. Det viser intern meddelelse fra Falck, som Økonomisk Ugebrev er i besiddelse af.

Hvis Konkurrencestyrelsens afgørelse, som kommer over sommeren, går mod den store offentlige leverandør af ambulanceydelser, tyder meget på, at det er planen at trække sagen i langdrag. Blandt andet ved først at indbringe en afgørelse for Konkurrenceankenævnet og derefter for domstolene. Det fremgår af en intern meddelelse fra Falck, som er skrevet af Falcks mangeårige redningsdirektør Lars Vester Pedersen.

Ifølge dokumentet er Falck uenig i Konkurrencestyrelsens såkaldte hypotese om, at Falck har misbrugt sin dominerende stilling med mere end 80 pct. af dansk ambulancekørsel, da en ny entreprenør overtog efter Falck i Sydjylland og på Fyn. Falck forudser dog et ganske langstrakt forløb i meddelelsen, idet sagen efter Konkurrencestyrelsens sagsbehandling skal behandles i bestyrelsen for Konkurrencerådet, og derefter lægges op til en mulig anke til Konkurrenceankenævnet.

”Først herefter vil Falck – om nødvendigt – kunne indbringe myndighedernes afgørelse for domstolene. En sag ved domstolene må forventes at tage yderligere år. Så vi ser muligvis ind i et meget langstrakt forløb over adskillige år, hvor sagen af og til givet vil dukke op i medierne”, skriver Lars Vester Pedersen.

Forundret over tilgang
Formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), som har kendt Falck som leverandør til det offentlige i en årrække, siger til Økonomisk Ugebrev: ”Jeg er meget forundret over Falcks tilgang. Det ville være klædeligt for Falcks ledelse at respektere Konkurrencestyrelsens afgørelse.”

Økonomisk Ugebrev har spurgt de to store aktionærer – Lundbeckfonden og Kirkbi – om fremgangsmåden er forenelig med deres etiske værdier. Adm. direktør i Lundbeckfonden og medlem af Falcks bestyrelse, Lene Skole, svarer i en mail: ”Det er helt i overensstemmelse med vores værdier, at selskabet i situationer, hvor det måtte være uenige i afgørelser, benytter det dertil indrettede danske anke- og retssystem. Hvorvidt dette bliver tilfældet her, kan selskabet jo i sagens natur først vurdere, når der er faldet en afgørelse.” Kirkbi henviser til Falcks ledelse. Selve konkurrencesagen er bygget op omkring det forhold, at Falck skulle have misbrugt sin dominerende stilling på markedet for ambulancekørsel i perioden op til og efter, det hollandske ambulanceselskab Bios overtog Falcks tidligere opgave, ved at gøre det ekstraordinært svært for Bios at hyre reddere blandt andet ved at flytte de, der snart ville stå uden job i regionen, til Falck stationer udenfor regionen. Og at Falck personale på forskellige niveauer kraftigt har advaret reddere mod at skifte til konkurrenten, hvad Region Syddanmark har påtalt overfor Falck.

I meddelelsen beskrives det som: ”Personalehåndtering og kommunikation i forbindelse med ambulancetjenestens overgang til ny leverandør.” Videre står: ”Helt konkret har styrelsen oplyst, at de fortsat er i gang med at gennemgå det omfattende materiale, som de tog med i kopi fra vores kontorer efter kontrolbesøget den 15. december 2015, og at denne gennemgang tidligst forventes afsluttet omkring den 1. juli 2016. Tidshorisonten for en foreløbig tilbagemelding er således forventeligt på den anden side af sommerferien 2016.”

Tyske reddere
Umiddelbart burde det være naturligt, at mange af Falck redderne ville blive løst fra deres ansættelse, når Falcks opgave i regionen var slut. Men Bios har og har haft overordentligt svært ved at få ansat tilstrækkeligt mange reddere i regionen, så de kan løse opgaven for en betaling på knap 500 mio. kr. om året. Det har blandt andet betydet, at selskabet mod forventning har måttet ansætte og uddanne tyske reddere. Men det nødvendige antal reddere er fortsat ikke på plads. Den økonomiske konsekvens af ikke at levere som lovet, er foreløbig en bod til Bios på 15 mio. kr. vedtaget af Regionsrådet i maj.

Sagen om Bios og Falck er blevet dækket intensivt af primært den lokale presse og er til meget stor debat på flere sociale medier . Men hvis Falck taber sagen i Konkurrencestyrelsen, er strategien at kommentere mindst muligt på den – også i et senere forløb ved eks. domstolene. Falck ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, da der er tale om intern korrespondance. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Konkurrencestyrelsen.

Læs hele udgivelsen her