Ny magtbalance: Betydning af det nye pensionslandskab

Nordea Liv & Pension er blevet skilt fra banken, mens Danica har købt SEB Pension. Disse begivenheder på pensionsmarkedet vil ændre konkurrencebilledet markant. Økonomisk Ugebrev har spurgt to uafhængige eksperter med mangeårig erfaring i branchen, hvad det nye pensionslandskab kommer til at betyde for kunderne.

Magtbalancen er skiftet i den danske pensionssektor. I en lang årrække var det de bankejede og kommercielle pensionsselskaber, der dominerede markedet, samt udmeldinger fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Men de nye strukturelle ændringer i markedet har fået balancen til at tippe. Nu er det de kundeejede pensionsselskaber, der dominerer det danske pensionsmarked.

Målt på præmieindtægter sidste år sidder de kundeejede selskaber nu med 54 procent af...