Banker lokker kunder over i usikre, opsigelige boliglån

Jyske Bank har gjort det længe: Fået kunderne til at finansiere deres ejerbolig med banklån i stedet for realkreditlån. Danske Bank er for nylig hoppet med på vognen og markedsfører boliglånet ”Bolig Fri” som et banklån, som alternativ til realkreditbelåning, der ikke kan opsiges, og hvor renten er velkendt i hele lånets løbetid. Uafhængig ekspert advarer mod tendensen. Låntager har langt mindre sikkerhed i banklånene. Men bankerne kan tjene mange flere penge, fordi de lettere kan skrue prisen op.

Er vi på vej mod svenske tilstande inden for boligfinansiering? Partner Søren Ejlertsen fra det uafhængige rådgivningsfirma Realråd tænder nu de røde advarselslamper.

”Vi ser nu en tendens til, at bankerne hellere vil yde banklån til at finansiere danskernes ejerbolig, end de vil yde realkreditlån. Dermed bliver der åbnet op for, at de kan skrue kraftigt på gebyrknappen. Det kan ske, uden at de påkalder sig samme opmærksomhed, som når realkreditsektoren hæver bidragssatserne,” siger Søren Ejlertsen til Økonomisk Ugebrev.

Han peger på, at hvis vi for alvor kommer til at se en bevægelse væk fra realkredit og over mod banker, så kan der blive tale om langt større betalinger fra boligejerne til den finansielle sektor. ”Ved en stor bevægelse taler vi meget vel et tocifret milliardbeløb i ekstra rentebetalinger fra danskerne til den finansielle sektor,” siger Søren Ejlertsen.

FLERE BANKER MED

Det seneste skud på stammen er Danske Banks nye fleksible produkt, Bolig Fri. Produktet bliver markedsført som et særdeles fleksibelt låneprodukt. Danske Bank oplyser til Økonomisk Ugebrev, at det først og fremmest er rettet mod låntagere, der vil have en kort rente, og at det til dels afløser tidligere banklån, som f.eks. Danske Prioritet.

Samtidig peger banken på, at det kan være et godt alternativ, hvis man f.eks. skal sælge huset i løbet af få år. Endnu er det kun forholdsvis beskedne beløb ydet i den nye lånetype, nemlig omkring 5,5 mia. kr. Men dertil kommer Jyske Banks massive markedsføring af lån i banken frem for realkreditlån. Her var banken i sommer nået op på omkring 100 mia. kr., før man i forbindelse med lanceringen af Jyske Kredit delvist stoppede. Herudover var en række Totalkreditbanker fremme med tilbud om at flytte kunder fra Totalkreditlån til banklån i forbindelse med de tidligere store bidragsforhøjelser i Totalkredit.

Det samlede billede er dog, at efter at der i en årrække har være tale om en bevægelse væk fra bankerne og over i realkredit, så går bevægelsen nu den modsatte vej.

”Jeg er ikke i tvivl om, at det, der ligger bag denne strategi, er, at bankerne gerne vil tjene flere penge. Men banklånene har de langt større muligheder for at skrue indtjeningen op. Låntagerne skal være opmærksomme på dette. Og de skal også være opmærksomme på, at når der er tale om banklån, så har banken faktisk mulighed for at opsige lånet i modsætning til realkreditlånet, der er uopsigeligt, så længe låntager betaler terminsydelserne rettidigt,” siger Søren Ejlertsen.

21 MIA. KRONER I SPIL

For Danske Banks nye lån er situationen, at de opererer med et rentetillæg, som fastsættes individuelt. Det er i modsætning til realkreditsektoren bidragssatser, der for privatkunder kan aflæses direkte i pristabeller, der er ens for alle låntagere med samme belåning og lånetype.

”Det er altså også et opgør med solidariteten på realkreditområdet, og det er også et opgør med den gennemsigtighed og transparens, der er,” siger Søren Ejlertsen.

Set med låntagerøjne er skrækscenariet, at vi får en bevægelse over mod det, der er i Sverige. Her kunne Finans Danmark på Konkurrencestyrelsens konference om realkredit fremlægge en sammenligning mellem danske bidragssatser på realkredit og svenske rentemarginaler på lån med tremåneders rentebinding.

Det var altså realkreditlån sammenlignet med tilsvarende banklån. Sammenligningen viste, at det danske bidrag er omkring 0,90 procent, mod en svensk rentemarginal på godt 1,60 procent.

”Hvis vi indregner denne forskel på hele området for dansk realkredit på omkring 3000 mia. kr., svarer det til en ekstra betaling på 21 mia. kr. om året,” siger Søren Ejlertsen.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her