Husejernes: Dårlig Rådgivning udløser erstatning

En dugfrisk kendelse fra Klagenævnet for Ejendomsformidling siger, at ejendomsmæglere er erstatningsansvarlige, hvis de ikke har rådgivet ordentligt om salg af forsikringer fra Husejernes Forsikring. Ifølge Garantifonden for Skadeforsikring gælder kendelsen også advokater. Fonden overvejer nu at få dækket sine tab hos begge grupper. Ejendomsmæglerne tager sagen i retten.

Landets største ejendomsmæglere er i choktilstand over en netop afsagt kendelse fra Klagenævnet for Ejendomsformidling. Kendelsen siger groft sagt, at hvis mæglerne har glemt at oplyse deres kunder om, at ejerskifteforsikringerne ikke var dækket af den danske garantifond i tilfælde af konkurs, skal de betale erstatninger til deres kunder.

Som bekendt gik engelske Gable, og derefter Husejernes Forsikring, konkurs og efterlod tusindvis af danskere med værdiløse ejerskifteforsikringer. En sag, som Økonomisk Ugebrev har dækket fra allerede et år før selskaberne gik konkurs.

”Nævnet finder, at indklagede som rådgiver for klagerne, og som den, der har indhentet forsikringstilbuddet og anbefalet klagerne at tegne ejerskifteforsikringen i Husejernes Forsikring, har et særligt ansvar for sin rådgivning. Nævnet finder, at indklagede ved at indhente og anbefale forsikring i Husejernes Forsikring uden nærmere at rådgive klagerne om forskellen på de to forsikringstilbud og om risikoen ved at tegne forsikringen i Husejernes Forsikring, har handlet ansvarspådragende over for klagerne,” lyder det bl.a. i kendelsen.

Læs også:  Låntagerne kræver elektronisk afstemning hos Forenet Kredit

Hverken Home eller EDC Mæglerne vil kommentere kendelsen. Til gengæld er der stor begejstring i Garantifonden for Skadesforsikring. Direktør Torben Weiss Garne siger, da Økonomisk Ugebrev præsenterer ham for kendelsen:

”Som jeg læser afgørelsen, så er dette klart godt nyt for forbrugerne. Kendelsen siger, at ejendomsmæglere – ligesom advokater – kan stilles til ansvar for at anbefale en ejerskifteforsikring, der ikke ved en konkurs er omfattet af dækningen i Garantifonden for Skadesforsikring. Det åbner for, at skader, der ville have været dækket af forsikringen, i denne situation formentlig skal dækkes af ejendomsmægleren. Dette vil helt sikkert skulle indgå i vores advokatredegørelse. Hvis der er mulighed for at gøre ansvar gældende fra fondens side, så vil fonden normalt gøre det. Fonden kan dog kun forfølge egne tab,” siger han. Garantifonden har haft et tab tæt på 100 mio. kroner. Ejendomsmæglerkæderne henviser til deres brancheforening Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), og her er begejstringen mindre.

“Vi er uenige i kendelsen. Da vi mener, den er principiel, vil vi prøve kendelsen ved domstolene. Det vil sige, at DE vil føre sagen ved retten på vegne af vores medlem. Det, vi vil have prøvet, er, hvor langt forpligtelsen ved ejendomsrådgivning egentlig går. Vi mener ikke, at ejendomsmægleren – uanset om han er ansat af køber eller sælger – har en forpligtelse til at rådgive om hvorvidt et forsikringsselskab er dækket af garantifonden, siger vicedirektør Anders Palmkvist i DE.

Læs også:  Låntagerne kræver elektronisk afstemning hos Forenet Kredit

ET HJØRNESPARK?

Han mener, at ejendomsmægleren kun skal rådgive om pris og dækningsomfang på selve forsikringen. Han siger, at det desuden skal bemærkes, at oplysningen om, at forsikringsselskabet ikke var dækket af garantifonden, fremgik af forsikringstilbuddet. Kendelsen synes dog også klar på dette område, da det fremgår:

”Nævnet finder således, at det ikke var tilstrækkelig rådgivning af klagerne, at det af forsikringstilbuddet fra Husejernes Forsikring fremgik, at klagerne ikke var beskyttet af garantifonden for skadesforsikringsselskaber, hvis Gable Insurance AG gik konkurs,” står der.

Torben Weiss Garne ser kendelsen som meget klar: ”Kendelsen tager et forbehold for, om kunden har foretaget den nødvendige tabsbegrænsning. Umiddelbart tror jeg, at det er tilfældet, idet det vil være et meget stort krav at kræve, at kunden afholder den meget store ekstraudgift, som det er at tegne en ny ejerskifteforsikring – med en anderledes dækning – og betale hele præmien selv. Lige nu ville det dog være uklogt at tage endelige beslutninger om retssager, før vi kender konklusionerne fra advokatredegørelsen,” siger garantifondens direktør.

Læs resten af artiklen her.

Carsten Vitoft

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her