Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Konkurrenceråd: Alm. Brands Codan-køb kan øge forsikringspriser, rådsformand varsler kulegravning af sektoren

Morten W. Langer

mandag 02. maj 2022 kl. 7:30

Konkurrencestyrelsen godkendte forleden Alm. Brands overtagelse af Codans danske forsikringsforretning – overraskende, helt uden betingelser. Styrelsen fastslår dog, at overtagelsen sandsynligvis vil medføre højere forsikringspriser for private. Fusionsgodkendelsen tager slet ikke højde for den ekstremt høje koncentration på det danske skadesforsikringsmarked. Vi gennemgår Konkurrencestyrelsens 83-siders afgørelse.

Højst overraskende får Alm. Brand nu lov til at overtage Codans danske skadesforsikringsforretning helt uden særlige betingelser eller krav om at frasælge dele af forretningen, hvor koncentrationen af markedsandele bliver meget høje. Det fremgår af den afgørelse, som Konkurrencestyrelsen offentliggjorde onsdag, og hvori det bl.a. hedder i det summariske resumé.

”Hvad angår markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark vil Alm. Brand efter fusionen få en markedsandel på 10-20 procent. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indledende undersøgelser gav ikke anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på dette marked.”

Forskel på kunder
Om erhvervsmarkedet oplyses. ”Alm. Brand vil efter opkøbet få en andel på 20-30 procent af markedet for skadesforsikringer til erhvervskunder i Danmark. Alligevel vurderer Konkurrencerådet ikke, at fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført omfattende undersøgelser blandt erhvervskunder, konkurrerende skadesforsikringsselskaber og forsikringsmæglere. De viser blandt andet, at Alm. Brand primært har små- og mellemstore erhvervskunder, mens Codan primært har større erhvervskunder.”

Økonomisk Ugebrev har tidligere bragt artikler, som har problematiseret fusionen, fordi koncentrationen på forsikringsmarkedet i forvejen er ekstremt høj, og der er ingen indikationer på effektiv priskonkurrence med meget stabile markedsandele til de enkelte selskaber og ekstremt lønsomme forsikringsforretninger i de tre-fire største selskaber. 

Bl.a. skrev ØU i august sidste år under overskriften ”Konkurrencerets-ekspert: Alm. Brands køb af Codan problematisk”, at ”med opkøbet bliver det danske skadesforsikringsmarked ekstremt koncentreret. Ifølge professor emeritus Jens Fejø er der i forvejen betydelige konkurrenceproblemer i sektoren, og derfor mener han, at konkurrencemyndighederne kritisk må vurdere sammenlægningen. Myndighederne bør også se på, hvorfor Codans danske forretning blev solgt til en dansk aktør og ikke til en udenlandsk forsikringsspiller, som kunne skabe mere effektiv konkurrence. Fra Alm. Brand lyder meldingen: “Vi forventer bestemt, at der er plads til et nyt og større Alm Brand.””

Videre hed det i artiklen fra august 2021, at ”ifølge en opgørelse fra brancheforeningen Forsikring & Pension vil de fire største selskaber med et sammenlagt Alm. Brand og Codan sidde på ca. 60 pct. af det samlede skadesforsikringsmarked. I realiteten er koncentrationen en del større. Dels fordi Konkurrencestyrelsen kommer frem til en større samlet markedsandel for de to selskaber end Forsikring & Pensions skøn for markedsandele. Og dels fordi Konkurrencestyrelsen opfatter Topdanmark og If som én enhed i konkurrencemæssig henseende, da de har samme hovedaktionær.”

Tager situationen ad notam
Ifølge den fremlagte afgørelse har det dog slet ikke betydning for Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen, at koncentrationen på skadesforsikringsmarkedet i forvejen var meget høj, og at indtjeningen var overnormal. 

I afgørelsen oplyses det, at ”det fremgår af både Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner og af praksis fra Kommissionen og Retten, at udgangspunktet er, at fusionens virkninger for konkurrencen skal sammenlignes med de konkurrenceforhold, der gjorde sig gældende på fusionstidspunktet.” 

Videre oplyses det, at ”det er styrelsens vurdering, at det klare udgangspunkt er, at det kontrafaktiske scenarie er status quo. Det vil sige, at fusionen sammenlignes med de eksisterende konkurrenceforhold, herunder de faktiske og retlige omstændigheder, der foreligger på fusionstidspunktet.” 

Med andre ord tager konkurrencemyndighederne slet ikke stilling til den i forvejen høje markedskoncentration og anstrengte konkurrencesituation, men kun om hvorvidt den problematiske markedssituation bliver endnu værre med den nye fusion. 

Hertil siger Konkurrencerådets formand Christian Schultz. ”Det er den juridiske ramme for fusionskontrol. Man skal ikke tage stilling til, hvordan markedet ser ud inden fusionen, men alene vurdere om fusionen gør konkurrencen værre. Og i den vurdering har Konkurrencerådet naturligvis inddraget den relativt høje koncentration, der var på markedet inden fusionen.”

”Vi er dog fuldt ud opmærksomme på, at konkurrencen på markedet i forvejen er begrænset. Det er derfor, vi har igangsat en analyse af markedet for skadesforsikring. Sigtet hermed er er bl.a. at vurdere, hvad der kan gøres for at forbedre konkurrencen på området.” Læs hele Christian Schultz’ svar her.

Fortrolige tal
Omkring konkurrencen på privatmarkedet skriver styrelsen, at ”’Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere fundet, at konkurrencen på markedet for salg af skadesforsikringer til private ikke nødvendigvis fungerer effektivt, bl.a. fordi forsikringer er et lavinteresseprodukt for forbrugerne. Desuden har styrelsen tidligere vurderet, at markedet er meget statisk og præget af høje adgangsbarrierer. Derfor har styrelsen foretaget en nærmere vurdering af risikoen for henholdsvis ensidige og koordinerede virkninger på markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark.”

I en matematisk beregning af de mulige priseffekter af en fusion, skriver Konkurrencestyrelsen, at ”i hovedscenariet indikerer IPR-beregningerne, at Alm. Brand og Codan efter fusionen vil have incitament til at hæve deres priser med henholdsvis [0-5]-[>5] pct. og [0-5]-[>5] pct. afhængigt af antagelsen om efterspørgselskurvens form (…) på et marked for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark. Med udgangspunkt i parternes markedsandele, indikerer IPR-beregningerne, at priserne i gennemsnit vil kunne stige med [0-5]-[0-5] pct. på markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark.”

Konkurrencestyrelsen har altså valgt ikke at fremlægge de konkrete data for estimerede prisforhøjelser. På den ene side kan effekten på forhøjede priser være relativt lavt, omkring 1-2-3 pct., men på den anden side kan effekten også være 6-7-8 pct. i prisstigninger. 

Økonomisk Ugebrev har spurgt Konkurrencerådets formand Christian Schultz, om det vil sætte mere præcise procentsatser på de forventede prisstigninger, eller om det alternativt vil forklare, hvorfor de estimerede prisstigninger som følge af sammenlægningen skal hemmeligholdes for offentligheden.

”Der er tale om beregninger foretaget på baggrund af fortrolige oplysninger fra fusionsparterne. Hvis vi offentliggjorde de præcise tal, ville der være en risiko for, at man så at sige kunne ”regne baglæns”, og derved ville vi i realiteten offentliggøre forretningshemmeligheder. Det er fast praksis, at vi offentliggør disse oplysninger i spænd, som vi har gjort her. Beregningerne peger isoleret set i retning af, at parterne kan have et incitament til at hæve priserne efter fusionen. Den metode kan imidlertid ikke stå alene, og en række andre forhold peger i retning af, at fusionen ikke hæmmer konkurrencen betydeligt, og at fusionen således ikke kan forbydes.”

Lukrative områder
Særligt høje markedsandele har der tilsyneladende været inden for erhvervsområdet, og det er derfor, Konkurrencerådet har dykket længere ned i denne del af forretningen. ØU har i en tidligere artikel skrevet herom, at ”inden for sø-, luft- og transportforsikring har Codan allerede en stor markedsandel på 35 pct., og med Alm. Brands aktuelle størrelse bliver markedsandelen 38 pct. For brand- og løsøreforsikringer for erhverv kommer markedsandelen op på 31 pct. For bilforsikringer, ansvar, vil det nye Alm. Brand have 21 pct., det samme som Tryg. Tallene for erstatningsprocenter viser 51 for arbejdsskadeforsikring og 44 for sø-, luft- og transportforsikring, så der er tale om meget lukrative forsikringsområder.”

Konkurrencestyrelsen skriver om konkurrencen på erhvervsmarkedet, at ”Der er en række forhold, som kan være med til at gøre markedet for erhvervskunder mere konkurrencepræget end markedet for privatkunder. Fx anvender nogle erhvervskunder forsikringsmæglere, når de køber forsikringer. Forsikringsmæglere udbyder ofte kundens behov ved at indhente flere tilbud fra forskellige forsikringsselskaber. Hertil kommer, at erhvervskunderne i mange tilfælde er mere professionelle indkøbere end private kunder. Disse forhold understøttes også af parternes bruttoavancer, som er noget lavere på erhvervsmarkedet end på privatmarkedet.”

MWL

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev om
Finans og Økonomi

Få de vigtigste finansnyheder direkte i indbakken. 
Det er gratis og udkommer tirsdag og torsdag kl. 9.00.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

Private Banking rådgiver søges til Ringkjøbing Landbobank i Aarhus
Region Midt
Økonomikonsulent til tværgående anlægsstyring
Region Sjælland
Energinet søger økonom til projekter i den grønne omstilling
Region Syddanmark
Finanstilsynet søger Vicekontorchef til kapitalmarkedsanalyse
Region Hovedstaden
Head of Finance and Controlling til Kalundborg Refinery
Region Sjælland
Er business controlling i staten noget for dig?
Region Hovedstaden
Vil du arbejde med økonomisk rådgivning for nogle af Danmarks største virksomheder?
Region Hovedstaden
Projektkonsulent til forretningskritisk projekt i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Region Hovedstaden
Grant Thornton søger revisor med minimum et par års erfaring
Region Hovedstaden
Topdanmark søger IT-udvikler med flair for økonomi til transformationsprogram
Region Hovedstaden
Grant Thornton Denmark søger erfaren revisor
Region Hovedstaden
Kalundborg kommune søger økonomimedarbejder med talent for præcision og udvikling (genopslag)
Region Sjælland
Møns Bank i Næstved søger erhvervsrådgiver – er det dig?
Region Sjælland
Plesner søger økonom til ambitiøs økonomisk analyseenhed
Region Hovedstaden
AC Birk søger Økonomichef med fokus på bæredygtig økonomi for vores 3 spændende forretningsenheder
Region Midtjylland
Kreditkonsulent søges til Danske Andelskassers Bank A/S
Region Midtjylland
Røde Kors søger en Blended Finance Advisor
Region Hovedstaden
Ringkøbing Landbobank søger Privatrådgiver til hovedkontoret i Ringkøbing
Region Midtjylland
Senior Director for Humanitarian Innovative Finance Hub
Region Hovedstaden
Sparekassen Kronjylland søger kvantitativ analytiker eller statistiker
Region Midtjylland
Forretningsorienteret controller til økonomistyring i Vejdirektoratet
Region Hovedstaden
Vil du være med til at udvikle vores ledelsesteam, og brænder du for ledelse?
Region Sjælland
Hans Knudsen Instituttet søger Senior Business Controller til økonomiafdeling
Region Hovedstaden
KPMG søger målrettede MidMarket-revisorer
Region Hovedstaden
Opsøgende privatrådgiver til Ringkjøbing Landbobank i Aarhus
Region Midtjylland
Spændende juridiske stillinger indenfor et område med stor politisk bevågenhed
Region Hovedstaden
Skattestyrelsen søger teamkoordinator til transfer pricing
Region Hovedstaden
Udløber snart
Brænder du for at bidrage til den regnskabsmæssige understøttelse af staten
Region Hovedstaden

Mere fra ØU Finans

Seneste nyt

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Salg: [email protected]
Jobannoncer: [email protected]
Redaktion: [email protected]
Annonce materialer: [email protected]
Bogholderi: [email protected]

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.
Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Påskegave

Få to GRATIS analyser af Novo Nordisk & Zealand Pharma 

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[esi iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]