I dette interview fortæller TDC’s strategidirektør Lasse Pilgaard om telekoncernens fremtidige detaljerede strategi for det danske bredbåndmarked. Han forudser regionale monopoler, og han mener, der er behov for, at myndighederne lemper den aktuelle prisreguleringsmodel for bredbånd, for at dække bredere geografisk.

ØU: Jeres nye ejer har udmeldt, at TDC skal gennemføre en strukturel separation, altså hvor TDC deles op i to selvstændige juridiske enheder, hvor den ene del består af infrastruktur og tilhørende ydelser, herunder net og mobil ud til slutkunder, og den anden del af indholdstjenester. Hvad er det overordnede rationale bag denne opdeling?

LP: ”For det første vil jeg godt sige, at det er blevet lidt misforstået af pressen, at det indebærer, at man kun vil...