Selvom Nykredit har lanceret deres omdiskuterede kundekronemodel som et vigtigt element inden en eventuel børsnotering, så hersker der stadig stor usikkerhed om modellen. Stadig mulighed for, at børsnotering skal besluttes til november.

For flere måneder siden blev medlemmerne af Nykredits repræsentantskab bedt om at reservere den 23. november til et muligt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og der er udbredt forventning om, at det muligvis kan være for at beslutte den meget omdiskuterede børsnotering. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. september er punktet ikke med.

Men derimod er der et dagsordenspunkt om et meget vigtigt element i forbindelse med en eventuel børsnotering. Det er den meget omtalte kundekronemodel, som repræsentantskabsmedlem Jens...