Den massive kritik fra eksperter og forbrugerorganisationer preller indtil videre af på Finanstilsynet, som altså ikke mener, at der foreløbig er grundlag for at gå dybere ind i sagen og eventuelt fastsætte mere præcise regler for omkostningsberegningen.

Økonomisk Ugebrev har forholdt Finanstilsynet kritikken fra eksperter og forbrugerorganisationers ønske om mere klare spilleregler. Kontorchef Ove Feddersen fra Finanstilsynet skriver i en mail: ”Jeg kan henvise til, at der i december 2017 er indgået en aftale mellem Finans Danmark, Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening om at forbedre og udbygge de eksisterende danske brancheaftaler om investoroplysning via omkostningsnøgletallet ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent). Aftalen er indgået med...