Oplæg til skærpet konkurrence om færre private opgaver

I gruppen af store selskaber må det forventes, at Kammeradvokaten også de kommende år vil fortsætte ekspansionen på ikke-statslige opgaver, for at reducere afhængigheden af staten. Det vil fortsat give et prispres på juridiske opgaver for det private erhvervsliv.

Tallene viser, at de 50 største advokatfirmaer (der aflægger regnskab) sidste år øgede med 112 jurister, svarende til en vækst på fem procent – fra 2328 til 2440 jurister. Den underliggende omsætningsvækst var for hele branchen sidste år på ca. seks procent, fremgår det af data fra Danske Advokater og fra Økonomisk Ugebrevs regnskabsgennemgang af de 50 største advokatfirmaer (minus top 4).

Regnskabsanalysen viser også, at det samlede driftsoverskud faldt mere end ti procent, nemlig fra 281 mio. kr. til...