Fire ud af de ti signaler i Økonomisk Ugebrevs konjunkturbarometer for den Globale Økonomi viser i denne opdatering fremgang. Den samlede score stiger fra minus 1,1 til minus 0,7, i det samlede udfaldsrum mellem plus to og minus to. Den samlede score indikerer altså fortsat vækstopbremsning i den globale økonomi, men faldhastigheden ser ud til at aftage. De fire signaler i bedring er dog især indikatorer, som er markedsbestemte, og som antageligt er påvirkede af det generelle fald i finansiel stress og udsigten til flere stimulanser fra den europæiske centralbank. Umiddelbart er der ikke tegn på bedring i de rent makroøkonomiske ledende indikatorer.

Der har været fremgang i følgende signaler: For det første er det toneangivende globale aktieindeks, amerikanske S&P 500, nu skiftet til en ny optrend, målt på MACD. Historisk har aktiemarkederne ofte været en god ledende indikator for, hvad der lå forude i makroøkonomien. Denne gang kan man dog stille et stor spørgsmål ved sammenhængen på grund af centralbank-stimulanser. For det andet har de amerikanske indkøbschefers ISM-måling konsolideret ny vækst i den fremadrettede ordreindgang, også selvom den er moderat. En svag bedring af USA’s økonomi bekræftes også af Citigroups Economic Surprise index og Altanta FED GDPnow-indikator, som indikerer plus 2,2 procent i BNP-vækst i Q1, betydeligt bedre end i Q4 2016.

For det tredje viser både oliepriser og råvarepriser nu en stærk fremgang. Om der er tale om spekulation eller reel øget efterspørgsel er det for tidligt at konkludere på. På længere sigt er der grund til at tro, at der er sammenhæng mellem prisudviklingen og aktiviteten i den globale økonomi. Men også forventninger til udbudsforholdene spiller en stor rolle. Og det synes især at have påvirket oliepriserne. Omkring de rene makroøkonomiske indikatorer ser der ikke ud til at være meget at fejre. Eksempelvis om-

kring seneste data fra OECD’s pålidelige ledende indikator er der næsten tilbagegang over hele linjen. Kun synes indikatoren at vise vækstfremgang i Indien. Svagheden ved OECD’s ledende indikator er, at den kommer meget forsinket i forhold til de øvrige ledende indikatorer. De nyeste indikatorer fra USA viser således ny fremgang, mens de øvrige indikatorer for Europa og Kina passer godt med de nye data fra OECD. Både Kinas fremstillingsindustri og serviceindustri har på det seneste vist tilbagegang. PMI for den kinesiske fremstillingsindustri er således faldet tilbage til en score på 48,0, med en neutral værdi på 50,0. Serviceindustrien vokser stadig, men i et svagere tempo.

Mest bekymrende er i virkeligheden den seneste vending i europæisk økonomi, som nu ser ud til at bremse stejlt op. Det svage økonomiske momentum i væksten har ikke kunnet holde, på trods af en meget svag euro (som styrker europæiske virksomheders konkurrenceevne), lave oliepriser og pengepolitiske stimulanser fra ECB. I en nylig analyse spørger Natexis, hvorfor europæisk økonomi falder tilbage: ”A weakening of exports due to the deterioration in the global economy? The problems of oil-exporting countries and the oil sector? Special concern over China and its exchange rate policy? The resurgence of political risk, peripheral sovereign risk, in the euro zone?”

Læs hele udgivelsen her