Udviklingen i oliepriserne har fået en helt ny betydning for vurderingen af den globale økonomi og udviklingen på de finansielle markeder. Aktiemarkederne har de seneste må-neder fulgt slavisk i halen på oliepriserne. Derfor er de lidt mere positive aktiemarkeder på det seneste også baseret på en positiv udvikling i oliepriserne. Som det fremgår af denne kursgrafik tester priserne på crude oil nu en langsigtet faldende trendlinje, som bliver et vigtigt pejlemærke på grund af den markedspsykologiske påvirkning af både aktie- og råvaremarkeder.

Brud op gennem denne trendlinje vil markere slutningen på en faldende trend for oliepriser, gennem de seneste fem måneder. Spørgsmålet er om stigende oliepriser afspejler en positiv vending i den globale økonomi, herunder øget efterspørgsel, om udbuddet bliver mindre eller om der er tale om en ren markedspsykologisk reaktion, efter oliepriserne havde været nede og vende i historisk lave 26 USD. Endnu kan man kun gisne om, hvad der driver oliepriserne op. Men følgende faktorer er værd at bemærke: For det første viser både CRB Metal index , kobberpriser og jernmalm- priser (iron ore) alle tegn på dannelsen af en langsigtet bundformation, som meget vel kan afspejle en ny ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Ligevægten kan således både være påvirket af lavere udbud (lavere produktion) og øget efterspørgsel på grund af indikationer, på øget global aktivitet.

Men ”markedet” har altså især fokuseret på udviklingen i oliepriserne, som er steget næsten 30 procent siden bunden. Analyser af olieprisudviklingen indikerer, at især udbudssiden styrer olieprisen. Torsdag kom det frem, at russiske Transnef og OPEC overvejer at skære i produktionen. Fra Oilprice.com lyder vurderingen, at: ”the news about potential Russia-OPEC cooperation should be taken with a grain of salt. Both sides have flirted with the idea for quite some time without making any progress on concrete action. Also, despite the comments from Transneft, top government officials have denied such conversations are taking place.”

Senest har der været tendens til en vis afkobling mellem oliepriser og de toneangivende aktieindeks, blandt andet amerikanske S&P Future og tyske DAX Future. Frygten for en global værdidestruktion, afledt af en svækket energi- og råvaresektor og en økonomisk recession, er muligvis ved at blive afløst af fornyet frygt for flere amerikanske renteforhøjelser.

Selvom aktiemarkedets umiddelbare reaktion på den forgangne uges rentemelding fra den amerikanske centralbank var afdæmpet, kan der meget vel komme flere renteforhøjelser senere på året. Markedets forventning til en renteforhøjelse, ved rentemødet den 16. marts, er dog kun en sandsynlighed på 25 procent, mod 40 procent for en måned siden. Citigroups Economic Surprise indeks indikerer opbremsning i USA’s økonomi, og det ventes at få FED til at ryste på hånden og måske vente med flere forhøjelser.

Også seneste USA data for ordreindgang for varige goder , varige forbrugsgoder og kapitalgoder (som er en indikator for erhvervsinvesteringer), viste markant tilbagegang. Andre vigtige indikatorer peger også fortsat i retning af en global økonomisk opbremsning. Blandt andet har fragtraterne på tørlast, Baltic Dry Bulk , nu nået endnu et historisk lavpunkt.

I slutningen af den forgangne uge sås et nyt mønster på aktiemarkederne, som kunne ligne en afkobling mellem det amerikanske og det europæiske aktiemarked, som på time-til-time basis styres af retningen på amerikanske aktier, typisk S&P 500 indeks. Torsdag skete det unormale, at det tyske DAX Future faldt mere end to procent, mens den tilsvarende S&P Future steg knap én procent. Kursmønsteret kan være starten på en ny tendens, som bliver styret af en styrket Euro i forhold til USD.

Netop Euro/USD har ligget stabilt gennem de seneste uger, men der er nu indikationer på en styrkelse af Euro. Forstærkes dette billede med en styrket euro kan det tage pusten ud af det i forvejen svage europæiske økonomisk opsving, som ret beset kører på pumperne. Tysk BNP i 2015 blev en vækst på 1,7 procent mod 1,6 procent året før. Den seneste IFO indikator fra de tyske indkøbschefer viser dog en opbremsning i januar. En styrket Euro kan meget hurtigt slå det svage europæiske opsving ud af kurs.

Læs hele udgivelsen her