Især Nordea Bank er kommet i et uheldigt fokus, efter at International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) og det tyske nyhedsmedie Süddeutsche Zeitung i samarbejde med 100 andre medieorganisationer afslørede oplysninger i de såkaldte Panama Papers søndag den 3. april. De over 11 mio. lækkede dokumenter viser, at flere banker har gjort brug af det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca og via offshoreselskaber i Panama har været involveret i skattelysager. Det er formentlig en sag, der vil trække danske og internationale banker rundt i den etiske manege i en rum tid. Det vil også rejse spørgsmål om rækkevidden for bankers samfundsansvar og branchens etiske kultur, skriver tidsskriftet Erhvervsfilosofi.dk i en gennemgang af sagen.

Ifølge adjunkt Joakim Sandberg, Gøteborgs Universitet, har ansvarsdebattens fokus i kølvandet på finanskrisen primært været rettet mod bankernes finansielle stabilitet på bekostning af andre etiske områder. ”Der har siden finanskrisen været stor fokus på ansvarlighed i forhold til ledelse, kapitalkrav og risikostyring, men kun ringe fokus på håndtering af private banking og rådgivning. Krisen har på den måde været en anledning til at fortælle omverdenen om bankens image i forbindelse med egne ansvarlige økonomiske forhold. Men mindre om etiske overvejelser i forbindelse med rådgivning af kunder og deres økonomiske forhold og hensigter,” siger Joakim Sandberg til Erhvervsfilosofi.dk. Joakim Sandberg er adjunkt ved Gøteborgs Universitets institut for filosofi, lingvistik og videnskabsteori og forsker i nye systemer for etik og ansvar i den globale finansielle sektor.

Joakim Sandberg henviser i øvrigt til en rapport fra tænketanken Group of Thirty (G30), der peger på, at omverdenen stadig har til gode at se et fundamentalt skifte i den grundlæggende kultur og mindset i den finansielle sektor. Med medlemmer som Paul Volcker, tidligere formand for den amerikanske centralbank, Mark Carney, guvernør for Bank of England, samt Mario Draghi, formand for Den Europæiske Centralbank, er G30 en tænketank med en vægtig stemme. G30 fastslår blandt andet i rapporten Banking Conduct and Culture – A Call for Sustained and Comprehensive Reform: ”Banks and banking today stand in disrepute. Poor cultural foundations and signicant cultural failures were major drivers of the recent financial crisis and continue to be factors in the scandals since then, exacerbated by staff with questionable conduct and values who move from bank to bank with impunity.”

Et moralsk anliggende
Joachim Sandberg mener, at der er en forbindelse mellem den etiske kultur og bankernes sociale fokus, som det eksempelvis beskrives i CSR-rapporter. Han plæderer for, at for at afgøre, hvad en etisk kultur for en given organisation ville være, er man nødt til at have en redegørelse for det sociale formål med organisationen.

”Understøttelse af skatteunddragelse er også et moralsk anliggende. Myndigheder kan have svært ved at påtvinge branchen flere reguleringer, hvilket stiller store krav til bankers egen dømmekraft og etablering af helt tydelige etiske rammer for, hvad bankerne vil medvirke til og rådgive om,” siger Joakim Sandberg.

Om skatteunddragelse – eller tilskyndelse til skattely – også er et tema under CSR-diskursen, eller om det er et rent juridisk anliggende, er en omdiskuteret sag, som også medlemmerne af de nu nedlagte Rådet for Samfundsansvar var uenige om.

Præsident Obama udstillede med sin udtalelse tirsdag efter offentliggørelsen af Panama Papers stridsspørgsmålet: “There is no doubt that the problem of global tax avoidance generally is a huge problem. The problem is that a lot of this stuff is legal, not illegal.” Joachim Sandberg er enig med den amerikanske præsidents udlægning af problemstillingen og mener, at afsløringerne i Panama Papers vil gøre en forskel i forhold til at rette debatten mod etik og kultur frem for det hidtil dominerende reguleringsregime. ”Panama Papers vil efter min vurdering få store konsekvenser – også for banker – for en helt ny definition af rollen som etisk samfundsaktør,” siger Joakim Sandberg.

Læs hele udgivelsen her