Del artiklen:

Børsnoterede Pandora aflagde tirsdag regnskab for Q1, som var bedre end forventet af analytikerne. Alligevel blev aktien sendt seks procent ned. Hvorfor? Var det fordi shortfondene manipulerer aktiekursen ned? Eller var det fordi smykkekoncernens strukturelle vækstcase vakler? Læs interview med CEO Anders Colding-Friis.

Udenlandske finanshuse har det seneste år nettosolgt Pandoraaktier for over syv mia. kr. på børsen. Der er stigende bekymring for, at Pandoras eventyr er ved at være ovre, og at det bliver et kortsigtet modefænomen. Budskabet bliver fremmet af shortfonde. Men hvad er realiteten?

ØU: Hvad er de vigtigste budskaber i det Q1 regnskab, du aflagde i tirsdags? ACF: ”Der er særligt to forhold, vi er glade for i det nye regnskab. For det første, at vi præsterer stærk vækst inden for nye produktkategorier, blandt andet ringe, på 40-60 procent, så de nye produkter nu udgør 25 procent af den samlede omsætning. Og for det andet vores solide vækst på nye markeder, så vi får en mere balanceret geografisk markedsspredning. Eksempelvis i Kina voksede vi i kvartalet 125 procent siden samme kvartal sidste år.”

Hvad er det, der driver væksten i Kina? ”Vi er ved at opbygge brandet, først i de store byer som eksempelvis Beijing og Shanghai. Og så har vi bygget ud derfra til de næststørste Tier-2 byer, og der ser vi også en meget positiv udvikling i de nye butikker. Vi har nu 117 butikker i Kina, og den rejse fortsætter vi. Vi regner med at åbne 50 nye butikker i år.”

Hvad er potentialet i Kina? ”Vi forventer at åbne 40-50 butikker om året. Vi søger en balanceret og kontrolleret vækst. Andre har forceret deres vækst i Kina, med risiko for, at det går galt. Vores forventning er, at Kina kan være med til at drive koncernens overordnede vækst de kommende år. Og det er der flere andre nye markeder, der også kan, eksempelvis Sydamerika, hvor vi nu kun er i Brasilien. Vi ser en del nye markedsmuligheder, og vi har netop åbnet den første butik i Indien.” Den anden del af jeres vækstpotentiel er overgangen forenklet sagt fra one-product-company, altså især charms, til en bredere produkt palette inden for smykker. Hvor meget vil I her gå i bredden med nye produkter? ”Vi vil fortsat have vores hovedvægt og udvikle vores charms og bracelets (vedhæng og armbånd. Red.). Og det vil fortsat udgøre den største del af vores forretning. Men vi vil udvikle den hen mod at blive en bredt dækkende smykkeforretning, og derfor vil vi fortsætte udviklingen mod flere nye produkter. Blandt andet har vi haft stærk vækst på salg af ringe. For ét år siden udgjorde salgsandelen uden for charms og bracelets 19 procent mod nu 25 procent. Den udvikling ser vi vil fortsætte.”
Siden sidste efterår har en del af de store udenlandske finanshuse og spekulationsfonde vist stigende bekymring om jeres fremtidige vækstcase, og de har nettosolgt Pandoraaktier for ca. ni mia. kr. Hvad siger I til den bekymring? ”Vi forsøger løbende at tegne et godt billede af vores plan for, hvordan vi vil udvikle forretningen. Og det gør vi gennem vores guidance, hvor vi for første kvartal havde udmeldt encifret vækst i omsætningen, og det blev ni procent, og så har vi udmeldt en forventning til helåret, som vi fastholder. Det er, hvad vi har at sige om fremtiden.”

Kernen i analytikernes bekymring er, at afmatningen i det amerikanske og engelske salg kan være første indikation på, at Pandora er ved at nå en strukturel top på de modne markeder, og at I derfor vil have vanskeligt ved at holde væksttempoet, når også de nuværende nye vækstmarkeder når dertil. ”Det er klart, at vi er udfordret i USA. Men bekymringen skal sættes ind i en kontekst. Det er ikke kun Pandora, som udfordres på det amerikanske marked. Det gør alle andre inden for amerikansk retail, herunder også andre smykkebrands. Trafikken i butikkerne i USA er generelt nede med ni procent. Salget i USA udgør 25 procent af vores samlede salg, så vi er ikke alene afhængige af udviklingen dér.”

Analytikere vurderer, at væksten var markant ringere end i de foregående kvartaler, hvis man korrigerer omsætningsudviklingen for nye butiksåbninger, især i USA, UK og Italien? ”Den samlede procentvise vækst i vores første kvartal var lavere, end vi tidligere har set. Det dækker dog over, at USA og UK har haft en flad udvikling, hvis vi ser bort fra engangsposter. I PANDORA-ejede butikker er væksten på 8%, hvilket vi er godt tilfredse med. Overordnet kan man ikke på et par kvartaler vurdere, om Pandora er på vej ind i en anden strukturel udvikling. Og samtidig har vi jo mulighed for både at udbygge med nye produkter og i nye markeder. I forhold til 1. kvartal 2016 havde vi strammet vilkå-rene lidt for at få et gratis armbånd. Vi gjorde altså tilbuddet ringere for kunderne, og derfor gik den promotion dårligere end sidste år.”

læs hele udgivelsen her

MWL
Del artiklen: