Pensions Survey 2019: Sydbank bedst til privat pension

Sydbank og Nordea.

Et meget vanskeligt år på aktiemarkederne har givet store omvæltninger i pensionsopsparernes bedømmelse af de enkelte banker: Nogle banker har tydeligvis været gode til at håndtere kundernes pensionsopsparing, og andre banker har haft en mindre heldig hånd. Årets vindere på banksiden er Sydbank tæt efterfulgt på af Nykredit, som begge placerer sig betydeligt bedre end i sidste års udgave af Økonomisk Ugebrev Pensionssurvey.

I undersøgelsen, som er baseret på flere end 500 svar fra pensionsopsparere, gives konkrete bedømmelser af de største banker på to dimensioner, nemlig dels rådgivning og service, dels investeringsafkast og omkostninger. Samme vurderinger er givet for de største kommercielle pensionsselskaber og de største arbejdsmarkedspensionskasser. De...