Politisk utilfredshed med de mange indikationer om dårligt fungerende medlemsdemokrati hos Nykredits ejer, Forenet Kredit. Politisk flertal vil have efterset lovregler for store finansielle foreninger. Det sker efter Økonomisk Ugebrevs kortlægning af store problemer med demokratiet, som Erhvervsstyrelsen også har fundet anledning til at undersøge nærmere.

Der tegner sig nu et politisk flertal på Christiansborg, der vil have en nærmere undersøgelse af, om der skal ske en lovstramning af reglerne for store finansielle foreninger som Forenet Kredit. Som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev er den gældende lovgivning for de milliard formuende foreninger meget summarisk, og Erhvervsstyrelsen skal i realiteten kun kontrollere om nogle kortfattede krav til vedtægter og anden formalia er overholdt.

De store finansielle foreninger er altså kun i beskedent omfang reguleret af lovgivning. Landets førende juridiske foreningsekspert Ole Hasselbalch påpeger, at reglerne er fine for det store flertal af små foreninger. Men han vurderer også, at der for de store finansielle foreninger, som f.eks. Forenet Kredit, måske er behov for ændringer. Også tidligere bankdirektør Jørn Astrup har efterlyst stramninger på området.

Læs også:  Nykredit-ejer afviser kritik af valgforløb, men modsiges

Nu er flere politiske partier på Christiansborg klar til at se nærmere på området. ”Som udgangspunkt er det medlemmerne, der skal bestemme. Problemet er, at vi har nogle store foreninger, der har bevæget sig væk fra medlemsdemokratiet,” siger erhvervsordfører Pelle Dragsted fra Enhedslisten. ”Hvis det udvikler sig til en selvsupplerende ledelse, så skal der være mulighed for, at vi stiller yderligere krav end i dag. Medlemmerne skal have reel mulighed for at øve indflydelse,” siger han.
Han peger på, at større beslutninger i foreningerne eksempelvis skal sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne. ”Det kan være beslutninger om ejerskab, som vi for nylig har set det hos Forenet Kredit. En så stor beslutning bør nå ud til alle medlemmerne,” siger han.

Med afsæt i situationen i Forenet Kredit vurderer han, at der er god grund til at kigge nærmere på, om man fra politisk side skal stramme kravene. Pelle Dragsted er i øjeblikket på vej med et udspil, der skal sikre mod magtmisbrug fra toppen. ”Man kan muligvis forestille sig, at man samtidig med øgede krav også giver nogle fordele, f.eks. af skattemæssig karakter,” siger han. Han understreger, at det er vigtigt, at virksomheden uanset demokratiske forbedringer stadig kan drives professionelt.

Også erhvervsordfører Thomas Jensen fra Socialdemokratiet vurderer, at der skal ses nærmere på området. ”Der er gode argumenter for, at der måske er lige lovlig frie rammer. Jeg vil i første omgang bede erhvervsminister Brian Mikkelsen komme med en redegørelse for lovrammerne. Og så må vi se på, om de rammer vi har, er gode nok til at sikre demokratiet. Det vil kunne give os et oplyst grundlag for at træffe eventuelle beslutninger på. Det kan meget vel være, at der er behov for at vi får præciseret nogle ting,” siger han til Økonomisk Ugebrev.

Læs også:  Nykredit-kandidater klager til Erhvervsstyrelsen

Elektroniske afstemninger

Netop hos Forenet Kredit har der flere gange været rejst et ønske om elektroniske afstemninger, så alle kunderne kan stemme hjemmefra. Et af de store problemer i den demokratiske proces ses at være den besværlige måde at afgive stemmer på. Eksempelvis Tryghedsgruppen er nået langt videre på dette felt, og en digital stemmemulighed med NemID ville uden tvivl få stemmeprocenten markant op, lyder vurderingen.

Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti peger netop på muligheden for bedre og lettere adgang for medlemmerne til at kunne afgive deres stemme. ”Det vil kunne forbedre demokratiet. Og når det kan lade sig gøre i f.eks. et spildevandsselskab, hvor man med Nemid får adgang til at stemme, så har jeg svært ved at forstå, at man ikke også kan lave denne ændring hos Forenet Kredit,” siger han.

Læs også:  Nykredit indrømmer: Ansatte samlede fuldmagter i arbejdstid

”Velkendt er det, at Forenet Kredits repræsentantskab er meget skævt sammensat, og det tyder på, at rekrutteringen foregår uheldigt. Samlet set er jeg meget skeptisk over for den måde, det foregår på hos Nykredit,” siger Hans Kristian Skibby.

”Jeg ser meget gerne, at vi får en redegørelse, og derefter må vi se på, om der også i praksis er en reel adgang for medlemmer til at få indflydelse på egen organisation.” Siger Hans Kristian Skibby

De tre erhvervsordførere repræsenterer et klart flertal i Folketinget med i alt 97 mandater.