Både bankernes rente- og gebyrindtægter er generelt nedadgående i første kvartal. Bankernes forrentning af egenkapitalen falder yderligere, efter nedgang over en bred kam i 2015. Lån & Spar, Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank præsterer relativt godt.

Første kvartal tyder på et trægt 2016 for danske banker, med faldende basisindtægter og vigende forrentning af egenkapitalen. Men kvartalet har også understreget, at landets største bank, Danske Bank, samt også den mindre Lån & Spar Bank, i stigende grad formår af hævde sig over for de danske konkurrenter. Ringkjøbing Landbobank beviser igen sin evne til at holde relativt høje og stabile resultater, trods et generelt pres på sektoren.

Præstationerne afspejlede sig på fondsbørsen: Danske Banks aktier var fredag middag steget 3,3 procent i forhold til niveauet en uge tidligere, Sydbank steg med 1,8 procent, mens Nordea var faldet 2,7 procent, Spar Nord var nede med 3,6 procent og Jyske Bank var faldet 5,8 procent. Det er det umiddelbare billede, der tegner sig efter den store resultat-uge, hvor 11 af Danmarks større banker har udsendt resultater.

Tallene udgør i sig selv en opfordring til pengeinstitutternes ledelse om at sætte ind med ekstra effektiviseringsrunder. Pengeinstitutternes grundlæggende indtjeningsevne er nemlig fortsat under pres af vigende rente- og gebyrindtægter.

Indtægter falder mere end omkostninger
I 7 af de 11 banker er netto renteindtægterne faldende i forhold til 2015, i to er de uændrede og i to er de stigende: Ringkjøbing Landbobank og Lån & Spar Bank. Og de faldende renteindtægter kan ikke som i tidligere år helt eller delvist kompenseres af netto gebyrer og provisioner: Denne post er faldende i 8 ud af de 11, og kun stigende i tre: Lån & Spar Bank, Grønlandsbanken og i Skjern Bank, hvor de øgede gebyrindtægter imidlertid kan forklares med særlig regnskabsteknik.

De generelt faldende basisindtægter betyder, at hver af bankerne er kommet i et slags internt væddeløb om at få reduceret omkostningerne mere end indtægterne. I første kvartal har de overvejende tabt dette væddeløb. Omkostningsprocenten, målt enkelt som omkostningerne til personale og administration i procent af netto rente- og gebyrindtægterne er, er steget i 9 af de 11 banker. I en tiende, Skjern Bank, skyldes en nedadgående omkostningsprocent et særligt regnskabsteknisk udsving. Kun i Danske Bank kan ledelsen egentlig præstere en reel nedgang i denne omkostningsprocent.

Bankernes præstationer hjælpes i første kvartal 2016 på vej af faldende nedskrivninger i 10 af de 11. Men presset på indtægterne er alligevel så stort, at forrentningen af egenkapitalen er for nedadgå-ende i 9 af de 11. Kun i Lån & Spar stiger forrentningen, mens den er omtrent uændret i Danske Bank.

Ingen strategiændringer
Hvis der i kvartalet er ”vindere” i sektoren, må det altså blive Lån & Spar med adm. direktør John Christiansen samt Danske med koncernchef Thomas F. Borgen. Lån & Spar forklarer fremgangen i basisindtjeningen med en tilkøbt aktivitet i Sverige og en fortsat tilgang af kunder i Danmark, men bankens egenkapitalforrentning er også blevet løftet af næsten en halvering af nedskrivningerne. Men også af en pæn stigning i posten kursreguleringer, der har været for nedadgående hos de fleste af konkurrenterne.

Den store Danske Bank-koncern har i første kvartal især nydt godt af et fald i omkostningerne og faldende nedskrivninger. Danske Bank fastholder forventningen om et 2016-resultat omtrent på niveau med 2015 (før nedskrivninger på goodwill for Danske Banks vedkommende), mens Lån & Spar venter, at basisindtjeningen før nedskrivninger bliver på 150-170 mio. kr., mod 174 mio. kr. i 2015.

De generelt vigende resultater i første kvartal har ikke medført varsling af nye effektiviserings- eller sparerunder i bankerne. Ifølge en international undersøgelse er det imidlertid i Europa kun i Polen, at bankledelser venter et større fald i forrentningen af egenkapitalen end i Norden, og pengeinstitutternes i de nordiske lande ligger ifølge undersøgelsen også i spidsen, når det gælder forventede personalereduktioner i år.

Læs hele udgivelsen her