Del artiklen:

I Vestas, FLSmidth og DSV er det ikke mindst de divisioner, der leverer service og skræddersyede løsninger, som har præsteret fremgang i første kvartal. Flere større selskaber vil satse mere på at tilbyde kunderne integrerede, skræddersyede serviceløsninger, som skaber varige faste indtægtsstrømme.

Stadig flere store virksomheder lever højt på at levere samlede løsninger på deres kunders udfordringer. I første kvartal 2017 har ikke mindst service- og solutionsdivisionerne i Vestas, i FLSmidth & Co. samt i DSV markeret sig. For eksempel Vestas har ved udgangen af første kvartal kontrakter i servicedivisionen, der sikrer en fremtidig omsætning på 11 mia. euro. Ordrebeholdningen af vindmøller er på 11 mia. euro. Selv om de to tal ikke umiddelbart kan sammenlignes, så illustrerer de potentialet i servicedivisionen. Den har fra første kvartal 2016 øget sin omsætning med 23 procent, og præsteret en EBIT-driftsmargin på 19,2 procent mod 11,2 procent for den samlede koncern, hvor vindmølleomsætningen stadig er langt større end serviceomsætningen.

FLSmidths customer service division har med en vækst i ordreindgangen på 19 procent til 1861 mio. kr. overhalet ordreindgangen i koncernens øvrige divisioner, også i den store gamle division, der bygger cementfabrikker, og som samme kvartal sidste år lå i toppen. Det er også customer service, der i første kvartal 2017 har leveret 209 mio. kr. ud af FLSmidths samlede EBIT-driftsresultat på 272 mio. kr.

DSV’s solutionsdivision er i første kvartal vokset med 28 procent, justeret for valutaudsving, og er dermed vokset mere end hele koncernen, der har øget sin omsætning 18,5 procent, bl.a. som en følge af opkøbet af amerikanske UTi.

Strategisk service-satsning
Alle tre koncerner har i de seneste år styrket serviceorganisationerne. Vestas kan efter opkøb i 2016 byde ind på servicering af store vindparker med møller, der er produceret af andre producenter. Væksten i servicedivisionen er blevet højere end ventet. I starten af 2017 har Vestas topledelse med Anders Runevad i spidsen på den baggrund offentliggjort en målsætning om, at servicedivisionens omsætning skal stige 50 procent fra 2016-niveauet frem til 2020, hvor omsætningen dermed vil nå cirka 2 mia. euro eller cirka 15 mia. kr.

FLSmidths topchef Thomas Schulz har benyttet FLSmidths ”enestående” viden om drift og vedligeholdelse af cementfabrikker og mineanlæg til at styrke Customer Servicedivisionen gennem en omorganisering af koncernen fra primo 2015. I DSV har topchef Jens Bjørn Andersen særligt styrket Solutionsdivisionen efter opkøbet af UTi, der nu har åbnet en afdeling i USA og kan bedre levere løsninger til e-handelsvirksomheder.

For Vestas, FLSmidth og DSV betyder serviceaktiviteterne ikke blot, at disse koncerner kommer tættere på kunderne: Customer Service skal bidrage til FLSmidths målsætning om at hjælpe kunderne med at øge produktiviteten, mens DSV Solutions skal skabe ”konkurrencefordele” for kunderne. Med flere langvarige servicekontrakter kan disse store koncerner også udjævne de betydelige konjunkturudsving, som især FLSmidths afsætning, men også Vestas salg af vindmøller, har været udsat for.

Servicetanken breder sig
At virksomheder skal levere service og løsninger frem for blot produkter, er ikke nogen ny tanke. Men Vestas, FLSmidth og DSV henter tilsyneladende nu uventet solid fremgang ved at sætte idéen i system.

Men også for eksempel Solar synes i første kvartal at begynde at se resultater af de bestræbelser som topchef Anders Wilhjelm satte i gang i 2014 på at transformere hele koncernen fra en el- og vvs-grossist til en service- og sourcing-virksomhed. Takket være transformationsprocessen og mere vækst i Nordeuropa har Solar i første kvartal opnå-et en organisk salgsvækst på 4,6 procent, justeret for arbejdsdage.

ISS, som netop i årevis har arbejdet på at ”bundle” services i særligt skræddersyede pakker, og som er Danmarks store klassiske servicevirksomhed, har tilsyneladende sværere ved at få markant vækst ud af recepten. Den organiske vækst faldt i første kvartal til 2,6 procent – fra 2,9 procent i første kvartal 2016.

I de kommende år bliver det dog særligt spændende, om den store A.P. Møller-Mærsk kan få ny vækst og indtjening ud af at levere samlede løsninger til kunderne fra den store, nye transportog logistikorganisation, som topchef Søren Skou er ved at skabe.

læs hele udgivelsen her

Morten A. Sørensen
Del artiklen: