Survey for Kundetilfredshed i Realkreditten 2019: Kunder med realkreditlån er fortsat dybt utilfredse med størrelsen på bidragssatserne, som ikke er sat ned, efter at debatten om skærpede kapitalkrav er forstummet. Kunderne i Totalkredit/ Nykredit er mindre utilfredse end sidste år.

Totalkredit og Nykredit står ikke længere alene som de mest udskældte over forhøjede bidragssatser for låntagerne. Her har koncernen ellers de seneste år ligget på en entydig dumpeplads. Vurderet på tilfredshed med service og rådgivning er Nykredit-selskaberne gået pænt frem til en middelkarakter, mens utilfredsheden med bidragssatserne fortsat er udtalt.

En tredjedel af kunderne hos Totalkredit, Nykredit og Realkredit Danmark er ”meget utilfredse” og en anden tredjedel er blot...