Indtjeningen buldrer frem i realkreditsektoren og er nu oppe på et niveau, der fra flere sider vurderes at være ude af trit med den underliggende kreditrisiko. Nykredits børsdrømme og tilhørende bidragsforhøjelser skubber sektorens indtjening yderligere op. Nationalbanken påpeger, at sektorens forrentning af egenkapitalen er overnormal.

En egenkapitalforrentning på 13,5 procent p.a. i første kvartal. Det er det imponerende resultat fra Nykredit koncernen. En del af forklaringen er, at der er en positiv effekt af swapforretningerne i Nykredit Bank, som til sammenligning trak ned i resultatet i første kvartal 2016. Alene realkreditdelen i Totalkredit gav i første kvartal en egenkapitalforrentning på 11 procent mod 9,1 procent året før. Hos Realkredit Danmark er fremgangen...