Både Danske Bank og Jyske Bank forventer en stærkere NOK over de kommende måneder. Begge peger på, at den norske økonomi udvikler sig relativt stærkt. Ifølge Danske Bank er der udsigt til en accelererende økonomisk vækst i Norge. Særligt virksomheder inden for olieservice melder om højere vækst. De betydelige prisstigninger på råolie har været den afgørende drivkraft.

For norsk økonomi trækker det også frem med bedring på boligmarkedet, hvor priserne nu igen er tilbage på niveauet før prisfaldet satte ind i 2017. Begge finanshuse peger dog på en forholdsvis beskeden styrkelse af NOK. Her er udsigten til en stærkere NOK også bundet op på, at den norske centralbank som forventet leverer en renteforhøjelse til september.

Herudover ventes to renteforhøjelser i...