Sådan har vi udpeget Danmarks Bedste Kapitalfond

Businessmen moving data storage files making bar graph. Keywords: adult, bar chart, bar graph, big data, information, box file, business, company, businessman, businessperson, executive, carrying, carry, carried, colleague, color image, colour image, image, concept, conceptual, cooperation, cooperate, cooperating, collaboration, collaborating, collaborate, collaborative, corporate, corporate business, coworker, co-worker, co worker, data, information, development, developing, driving, file, finance, financial, forecasting, future, forecast, predicting, predict, prediction, outlook, forklift truck, full length, graph, horizontal, illustration, drawing, infographic, info graphic, graphic, many, lots, group, large group of objects, looking, looking through, man, guy, male, man's, manager, management, managing, several, medium group of people, motion, only, organization, organize, organizing, organized, organisation, organise, organising, organised, paperwork, workload, people, person, someone, human, pile, progress, ring binder, searching, search, side view, stack, storage, suit, teamwork, working together, telescope, working, work, making, forming, IkonRM_Release-24, 0817

I analysen af kapitalfondenes porteføljeselskaber 2018 indgår 197 danske virksomheder, hvor regnskabsdata som udgangspunkt er dannet med hjælp fra regnskabsbasen Bisbase. Hovedparten af regnskabsdata og nøgletal er manuelt kontrolleret i de hovedgrupper med Top 10 virksomheder, vi har defineret ud fra forskellige nøgletal, bandt andet størst bruttoresultat, størst driftsresultat og størst vækst i bruttoresultat.

Danmarks Bedste Kapitalfond 2018 er fundet på denne måde: Udgangspunktet for denne rating er, at tilkøbte porteføljeselskaber typisk gennemgår en omstrukturering i de første år efter opkøbet, hvorved eventuelle negative resultater kan vær en naturlig følge af arbejdet med at strømline og justere selskabet, dets strategi, markeder og produkter. Konkret er...