I de seneste 12 måneder har mellemstore danske børsnoterede selskaber klart outperformet de største danske børsselskaber. Aktiekursstigningerne kan i adskillige tilfælde forklares med, at de mellemstore selskabers ledelser har haft betydelig succes med offensive strategiske initiativer. Til gengæld har adskillige af de store selskaber har været låst fast i træge markeder og vanskelige markedspositioner.

Udviklingen bliver iøjnefaldende, når man sammenligner med de store selskaber i C20-indekset (der ikke er finansielle eller pharma- eller medico-orienterede) med de øvrige større selskaber i Large Cap-segmentet. Og billedet bliver endnu mere tydeligt, når man sammenligner dem med selskaberne i Mid Cap-segmentet og de største selskaber i Small Cap-segmentet (se skema).

Mens flere af landets største selskaber, som A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, FLSmidth og TDC, kæmper med stagnerende omsætning og indtjening, har selskaber som BoConcept, H+H International, DFDS, Skako og Sanistål tilsyneladende for alvor haft fordel af de seneste års strategiske ledelsesinitiativer.

Der kan faktisk grundlæggende sættes spørgsmålstegn ved, om fordelen ved størrelse er blevet mindre – i hvert fald midlertidigt – i den New Normal 2.0 med vigende eksportefterspørgsel fra Kina, stagnation i BRIK-landene, vigende råvarepriser og geopolitisk uro, som i de sidste par år har præget virksomhedernes markedsvilkår.

Boston Consulting Group skriver i en aktuel analyse , at ”størrelse ikke længere betyder, hvad den plejede at gøre.” Størrelse er ”i stigende grad en indikation af fortidens succes og ikke et signal om fremtidig performance.” De store selskaber er ofte låst fast i den forretningsmodel, der har sikret succes i fortiden. De forsøger nu at vride mest muligt ud af forretningsmodellen og af markederne ved hjælp af evige spare- og effektiviseringsplaner (Exploit). Men de formår ikke lige så godt som mindre selskaber at trænge frem på nye markeder med nye metoder (Explore). Deres aktier bliver snarere til en slags obligationer end til vækstpapirer.

Det er naturligvis dristigt at bruge disse overordnede betragtninger til at forklare, hvorfor mellemstore børsnoterede danske selskaber i en periode har klaret sig forholdsvist bedre end de store. Nogle mellemstore virksomheder har Nordvesteuropa som deres primære marked, og de har derfor nydt godt af spirende vækst i dette område. De har desuden i mindre grad været afhængige af Kinas eksport og af råvareprisudviklingen, end store selskaber som A.P. Møller-Mærsk, FLSmidth eller Novozymes har.

Men en del af de mellemstore har faktisk i en række tilfælde offensivt udforsket nye forretningsmuligheder frem for blot at forfølge omkostningsbesparelser.

  • DFDS har forbedret sin indtjening ved at intensivere kommunikationen med kunderne i et målrettet program, der blev indledt i 2013. Målet har været at tjene flere penge på at forstå kunderne bedre, og det synes i overraskende grad at være lykkedes for DFDS.
  • Andre mellemstore har, i forhold til deres størrelse, i de seneste år købt mere offensivt op end de store. Det gælder Royal Unibrew, som i tidligere år har set en betydelig kursstigning. Og det gælder Ambu, som i de seneste 12 måneder har nydt godt af en succesfuld integration af betydelige opkøb på især det nordamerikanske marked. H+H har omstruktureret dristigt og haft succes med et opkøb i Polen. Det er ikke mindst de mellemstore, som nu viser vej med succesfulde opkøb, efter at mange af de store har brændt sig på gigantopkøb foretaget i perioden op til finanskrisen.
  • Blandt de mellemstore har der også været dristige omstruktureringer, og for eksempel IC Group og Højgaard Holding (der kontrollerer entreprenørselskabet MT Højgaard) har bevidst valgt skrumpekure for at koncentrere sig om de mest succesfulde dele af deres forretninger.

I en mindre eller mellemstore organisationer er det lettere at tage og få effekt af offensive, transformerende initiativer end i de meget store virksomheder, og det kan også være lettere at finde oplagte ekspansionsmuligheder og hurtigt at skifte retning. Netop de vilkår kan tale til fordel for SMV’erne i en tid, hvor forandringer kommer i stigende tempo.

Læs hele udgivelsen her