Fri konkurrence? Tilsynet erkender misvisende svar om realkredit

Finanstilsynet.

Nu kan Konkurrencerådets forslag om, at låntagerne kan få udleveret deres realkreditobligationer, blive virkelighed. Det sker efter, at Finanstilsynet erkender fejlagtige svar, som er videreformidlet af erhvervsministeren til Folketingets erhvervsudvalg.

Med et nyt svar til Folketingets erhvervsudvalg, på et spørgsmål fra Enhedslistens Pelle Dragsted, står det nu klart, at de tidligere svar, udarbejdet af Finanstilsynet, har været stærkt misvisende. Ansvaret for de forkerte svar ligger altså hos Finanstilsynet, og erhvervsminister Rasmus Jarlov har alene været budbringer af Finanstilsynets svar.

”Med det seneste svar er det nu tydeligt, at de tidligere forklaringer har været stærkt misvisende, og at hele argumentet for ikke at gennemføre Konkurrencestyrelsens forslag om at skabe mere konkurrence i realkreditten – til gavn for låntagerne – dermed falder væk,” siger Pelle Dragsted.

TAGER DET OP I FORLIGSKREDSEN

”Dermed er der ikke nogen seriøse grunde til at se bort fra konkurrenceforslaget fra Konkurrencerådets rapport om at skabe bedre konkurrence i realkreditsektoren. Jeg vil nu tage det op med partierne i den finansielle forligskreds, for forslaget er vigtigt for at sikre konkurrence mellem realkreditudbyderne,” fortsætter Pelle Dragsted.

Forslaget, hele diskussionen drejer sig om, er, hvorvidt låntager skal have ret til at disponere over obligationerne ved obligationslån og dermed selv vælge, hvem der skal stå for salget af obligationerne. Forslaget var et i rækken af forslag fra Konkurrencerådets store analyse til at forbedre konkurrencen mellem realkreditudbyderne. Og mens det i første omgang tilbage i maj sidste år så ud som om, der var politisk enighed om at gennemføre forslaget, blev slutresultatet alligevel, at forligskredsen droppede forslaget og gjorde det frivilligt for realkreditudbyderne, om de ville tilbyde låntagerne denne mulighed. Det betyder, at det nu kun er Totalkredit, der tilbyder muligheden. Men politikerne traf beslutningen på et misvisende og vildledende grundlag.

Effektivt lobbyarbejde fra sektorens side, kombineret med direkte forkerte svar fra Finanstilsynet, førte til, at politikerne droppede Konkurrencerådets forslag. Således har et væsentligt argument imod konkurrenceforslaget været at låntagerne risikerede ekstra risici:

”Usikkerhederne for forbrugerne vil især knytte sig til spørgsmål om, hvordan man afhænder obligationerne, til hvem og til hvilken pris. Forbrugere, der selv forestår obligationshandel, skal desuden forholde sig til, hvem man skal gå til, hvis man ikke kan afhænde obligationerne til den forudsatte kurs og dermed håndtere, at der ikke er mulighed for kurssikring osv.,” hed det i et af svarene fra erhvervsministeren.

Men virkeligheden, som nu står klar efter det seneste svar fra Finanstilsynet, er, at det jo ikke er låntager, der selv skal sidde ved pc’en og gennemføre handlen, men alene beslutte, hvilken professionel rådgiver, man vil have til at udføre opgaven.

TEGNEDE FORKERT BILLEDE

Realkreditrådgiver René Poulsen fra Realråd har i flere omgange kritiseret Finanstilsynets svar på området for at være direkte forkerte, og at den politiske beslutning dermed er truffet på et falskt grundlag. Nu må Finanstilsynet så endelig erkende, at det har ført politikerne bag lyset. Det sker i erhvervsminister Rasmus Jarlovs svar til Pelle Dragsted af 9. januar i år. Svaret kommer på et spørgsmål Pelle Dragsted stillede helt tilbage den 28. november, og ved at spørge meget præcist blev Finanstilsynet tvunget til at indrømme vildledningen af Folketinget.

Det sker naturligvis indirekte ved at Finanstilsynet bekræfter at låntager enten selv skal have pengene til at indfri det gamle lån ved skift af realkreditudbyder, eller at der skal stilles en bankgaranti. Finanstilsynet erkender videre, at deres gamle besvarelse reelt kun dækkede en situation, hvor der ikke allerede var tinglyst et pantebrev, som skulle aflyses. Det er dermed aldrig en situation, der vil opstå ved skift af realkreditudbyder.

”Det er helt grotesk, at det i første omgang lykkedes at tegne et billede af, at låntager ville stå med en kæmpe usikkerhed, fordi han eller hun selv skulle sidde og sælge obligationerne. Det er langt fra virkeligheden, og med det nye svar erkender Finanstilsynet reelt, at de har svaret helt forkert,” siger René Poulsen, som også undrer sig over, at Finanstilsynet på denne måde modarbejder det generelle politiske ønske om at forøge konkurrencen på realkreditlån.