Analytikerskepsis over for snarlig børsnotering af Dong. Afklaring af erstatningssag, salg af Hejrefelt og af gasrør vil lette værdiansættelsen. Salg efter Brexit-afstemning kan være mere oplagt end salg før

Tre vigtige, uafklarede spørgsmål kan hindre Dong Energy i at gå på børsen allerede inden sommerferien. Mange professionelle rådgivere har en interesse i at få afviklet børsnoteringen så hurtigt som muligt, da aktiemarkederne er præget af eufori og høj risikovillighed. Men selv om der altid vil være særlige risici forbundet med en børsnotering af et så stort og kompliceret selskab, vil det være væ-sentligt, at Dong Energy først får følgende tre sten ud af skoen:

Afklaring af Elsam-erstatningssag: En retssag mellem Konkurrencerådet og Dong Energy – om hvorvidt selskabet ulovligt har udnyttet en dominerende stilling i Danmark – er berammet til behandling på 20 retsmøder i april og maj 2016. I løbet af sommeren kan der falde en afgørelse. En dom til fordel for Konkurrencerådet vil understøtte 1100 kunder, der har krævet en erstatning på over 7 mia. kr., fordi de mener at have betalt for høje elpriser i årene 2003-2006.

”Det vil ikke være optimalt at skulle introducere Dong Energy på børsen, samtidig med at den sag kører i retten og løbende bliver dækket i pressen,” siger analytikeren Jens Houe Thomsen fra Jyske Bank. Han mener, at usikkerheden sandsynligvis vil være mindre til efteråret, når der foreligger en afgørelse fra retten og eventuelt et efterfølgende forlig med kunderne.

Afklaring af Hejre: Dong Energy har ved investorpræsentationen efter udsendelsen af første kvartals-resultatet og efterfølgende i en avisartikel antydet, at det store Hejre-felt nok skal sælges. Efter at Dong Energy har annulleret kontrakten med et leverandør-konsortium, overvejer koncernen alternative muligheder for feltet og er i øvrigt ved at afslutte en række prøveboringer, der skal vise potentialet i feltet.

Derefter ønsker Dong Energy, med koncernchef Henrik Poulsens ord, at monetize (realisere), den værdi som måtte være i feltet. Det vil være oplagt, at denne ”monetizing” sker inden børsnoteringen. Jens Houe Thomsen, der følger Dong Energy, ser udmeldingen som et signal om, at koncernen måske endda stadig ikke har opgivet at få solgt hele sin olieog gasudvindings-division inden børsnoteringen.

Hvis Hejre nu skal sælges, så har det ifølge Jens Houe Thomsen under alle omstændigheder ”helt klart ændret på udsigten for og en sandsynlig timing af børsnoteringen.”

Afklaring af salg af gasrør: Dong Energy skal sælge in gasinfrastruktur og sine gasrør til Energi. dk, der er ejet af den danske stat. Prisen er i medierne blevet anslået til 5 mia. kr., men forhandlingerne pågår stadig.

Alt i alt kan disse udestående spørgsmål trække Dongs markedsværdi milliarder af kroner i den ene eller den anden retning. Med mindre de uventet bliver afklaret i løbet af godt en månd, så taler de for, at børsnoteringen først vil finde sted efter sommerferien, ja måske ud på efteråret.

Der har været argumenteret for, at Dong Energy bør børsnoteres inden den britiske afstemning: En Brexit – det vil sige at Storbritannien stemmer sig ud af EU – vil kunne påvirke stemningen på aktiemarkedet generelt og især en virksomhed som Dong Energy, der har store aktiver i Storbritannien. Men man kan også omvendt argumentere for, at en overstået afstemning vil bringe et usikkerhedsmoment ud af verden, uanset udfaldet, så perioden op til afstemningen i højere grad end perioden efter kan blive præget af volatilitet, i takt med signalerne fra meningsmålingerne.

Læs hele udgivelsen her