Tryg og Topdanmark lægger afstand til efterfølgere

Landets to største skadesforsikringsselskaber, Tryg og Top Danmark ser ud til at være klart bedst til at skabe fremdrift i selve forsikringsforretningen. Sidste år øgede begge det forsikringstekniske resultat med mere end tyve procent, mens Codan gik markant tilbage og Alm. Brand moderat tilbage. Noget af forklaringen er lavere omkostningsprocenter hos de to store, som ser ud til at være bedre til at udnytte mulighederne i digitalisering.

Ifølge Finanstilsynets opgørelse præsterede Tryg Forsikring sidste år en historisk lav omkostningsprocent (administrationsomkostninger per 100 kroner i præmieindtægt), på knap 14 procent, og det var også en del bedre end Topdanmarks omkostningsprocent på 16,7. Topdanmark kom dog ud af 2017 med en ekstraordinær lav skadesprocent, og det...