Vækstvirksomheder ligger i ”gammel” økonomi

Væksten i dansk erhvervsliv sker kun i begrænset omfang inden for det, vi kalder den ”nye økonomi”, altså informationsteknologi, software, miljø og energi. En gennemgang af de store og mellemstore 120 stærkest vækstvirksomheder viser, at ¾-dele af virksomhederne tilhører den gamle økonomi.

Godt en fjerdedel af de 120 vækstvirksomheder, som er identificeret blandt 5413 virksomheder med mere end 50 ansatte, kan henføres til den nye økonomi. Af de 34 selskaber har 27 af dem sit hovedvirke indenfor software, informationsteknologi, pharma og sundhedsteknologi. Eksempler på virksomheder i denne gruppe er 3shape Trio, Scales, Milestone Systems, Nocicell, Impact, Elsevier, Grubra, Bavarian Nordic og Nordic Bioscience.

Andre syv virksomheder har deres aktivitet inden for...