Del artiklen:

Kritiske investorer mistænker nu Hellerup Finans for at sminke kendsgerningerne ved salg af sin aktiepost i porteføljeselskabet Cembrane for 20 mio. kr. til private investorer.

Ifølge prospektet skulle en udenlandsk køber stå på spring til at give bud på Cembrane, men det afviser Cembranes hovedaktionær. Investorer har opfattet det sådan, at Hellerup Finans nærmest har garanteret tilbagekøb med 20 procent gevinst til september.

Teknologivirksomheden Cembrane med hovedaktionær Lasse Andreassen i spidsen har succes med at udvikle og sælge højteknologiske membraner til vandrensning. I det tredje leveår er selskabet på vej til at overgå tidligere fastsatte budgetter på både top- og bundlinje.
Hellerup Finans har med et tidligere kapitalindskud og en ejerandel på knap 30 procent været med til at fremme selskabet.

Men knaphed på likviditet i Hellerup Finans har fået investeringsselskabet til at haste et salg af sin aktiepost igennem dette forår, hvor 130 private investorer har betalt 20 mio. kr. for aktierne, svarende til en værdi på 80 mio. kr. for hele selskabet. Hellerup Finans har næsten femdoblet værdien af sin investering på knap tre år. Der er da heller ingen tvivl om, at Cembrane er blevet mere værd. Men hvor meget mere?

ER CASEN SOLGT FOR HÅRDT?

For kort tid siden er der imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt Hellerup Finans har solgt casen Cembrane for hårdt, og om der er givet vildledende oplysninger i dels prospekt og dels af Hellerup Finans’ sælgere for at gøre casen bedre, end den i virkeligheden er. I kommunikationen med de nye aktionærer i Cembrane fremgår det klart, at en stribe investorer synes, at de ikke har fået klar besked, og at de muligvis er blevet vildledt. Kritikken afvises af direktør Torben Jensen fra Hellerup Finans.

”Vi kan afvise, at vores aktiepost er ”oversolgt”. Tallene i udbudsmaterialet er oprindeligt udarbejdet af Lasse Andreassen, som også har haft materialet til gennemsyn uden kommentarer. Det er beklageligt hvis der er enkelte aktionærer, der har misforstået salgspligten – den står 100% entydig i udbudsmaterialet og kan efter vores opfattelse ikke misforstås overhovedet.” Siger han.

SPØRGSMÅL TIL DIREKTØREN

Adm. direktør og hovedaktionær i Cembrane, Lasse Andreassen, har fået flere henvendelser fra de nye aktionærer, som har spurgt ind til oplysninger omkring deres køb af aktierne af Hellerup Finans. På den baggrund har Lasse Andreassen følt sig nødsaget til at præcisere nogle oplysninger om Cembranes aktuelle situation. I et generelt velkomstbrev til de nye aktionærer skriver han:

”I forbindelse med Hellerup Finans salg af deres aktier i Cembrane A/S, er vi fra en potentiel aktionær for nylig blevet spurgt, om det var rigtigt, at Cembrane havde en køber til aktier i Cembrane til kurs 6, samt om vi havde indgået kontrakter for dkk 40.000.000 svarende til det kommende finansårs omsætning. For god ordens skyld kan vi oplyse at vi ikke har, eller har haft, en køber til kurs 6 samt at vi ikke har indgået kontrakter svarende til kommende finansårs budget.”

PROSPEKTET

I prospektet, udarbejdet af Hellerup Finans, som Økonomisk Ugebrev er i besiddelse af, oplyses det, at ”af hensyn til Cembranes forhandlinger med potentielle strategiske partnere, gælder i perioden til og med den 30. september 2017 en salgspligt på Aktierne. Det betyder, at investorer som erhverver Aktier i forbindelse med Udbuddet, er forpligtet til at sælge deres Aktier, såfremt en køber fremsætter tilbud om at erhverve alle eller en del af aktierne i Cembrane. Salgspligten gælder kun, såfremt den tilbudte pris pr. Aktie overstiger kurs 600, svarende til en pris pr. Aktie på DKK 6.”

Økonomisk Ugebrev har dokumentation for, at Hellerup Finans over for flere investorer har oplyst, at de havde salgspligt til en kurs på lige præcis seks kroner, hvis et salg ville blive eksekveret inden for seks måneder. Flere investorer har forstået det sådan, at de helt sikkert ville få købt deres aktier tilbage med tyve procent fortjeneste, idet man – som Hellerup Finans har oplyst – ”er tvunget til at sælge sine aktier tilbage inden 30. september 2017.”

Investorer har opfattet det som om, at de senest dette efterår ville kunne sælge deres aktier tilbage med tyve procents gevinst. I realiteten ville det også betyde, at Hellerup Finans ved et købstilbud på Cembrane svarende til eksempelvis ti kroner, kunne genkøbe de private aktionærers Cembrane aktier for seks kroner, og selv score gevinsten på fire kroner pr. aktier.

”Vi har solgt en stor del af vores aktiepost af nød, da vi har manglet likviditet, men vi er stadig aktionær i Cembrane og vi har absolut mod på at blive en større aktionær igen hvis vores likviditet tillader dette. Jeg sidder stadig i bestyrelsen for Cembrane og kan se et kæmpe potentiale i virksomheden som vi godt vil være en del af.” Oplyser Torben Jensen.
En af de utilfredse aktionærer, som Økonomisk Ugebrev har talt med, men som ønsker at være anonym siger, at han synes, at sælgerne har oplyst noget andet end det, der nu viser sig at være realiteten. ”Hvis det hele er opdigtet, kan salget af aktierne da ikke være lovligt,” spørger han.

læs hele udgivelsen her

Morten W. Langer

FORTSAT FRA SIDE 6 ”KÆMPE ARBITRAGE GEVINSTER FORUDE PÅ BOLIGMARKEDET”
Bundlinjen er altså, at boligejere med ejendomme med en markedsværdi på 7-8 mio. kr. hvor den aktuelle ejendomsvurdering nogenlunde svarer til markedsværdien, og beskatningsgrundlaget er højt, ikke skal sælge til de gældende aktuelle markedspriser. De skal vente nogle år med at sælge og alt andet lige score flere millioner i ekstra gevinst ved salget. For de store Hellerupvillaer, hvor den offentlige vurdering er alt for lav, forholder det sig markant anderledes. Enten skal de skynde sig at sælge nu eller i morgen, og håbe på, at de kan sælge til de i forvejen meget høje priser, uden at den nye boligkøber opdager, hvad der ligger forude af sandsynlige prisfald.
Muligheden er også at blive boende meget længe og undlade at sælge, eftersom boligskatterne stiger og prisen presses. Beholder boligejeren sin bolig vil de stigende ejendomsskatter blive indefrosset, men skal betales engang, når boligen sælges. Uanset hvad bliver det alt andet lige vanskeligt at undgå et værditab på den højere boligskat.

Del artiklen: