Første år i den nye strategiperiode er netop begyndt for GN Store Nord. Regnskabet for 2016 var pænt, og vækstudsigterne er også pæne, men dog også backend-loadet mod 2. halvår. Det giver lidt usikkerhed på kort sigt, og efter en pæn kursstigning vurderer vi, at aktien og investorerne lige skal sunde sig lidt, før de er klar til at sende aktien videre op.

For 2017 ventes en vækst på >6% i begge forretningsområder – Hearing og Audio. Dermed følger man målene i strategiplanen, som opererer med 6-8% henholdsvis 6-9% årlig organisk vækst frem mod 2019. Dertil kommer som noget særligt, at man vil investere 50 mio. kr. i særlige forsknings og strategiske projekter, som kan være med til at drive fremtidens vækst. Hvad det konkret betyder, var man meget fåmælt...