Finansiel Stabilitet overtager Københavns Andelskasse

fra Finansiel Stabilitet:

Finansiel Stabilitet meddelte torsdag den 13. september 2018 kl. 20.00, at Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med Københavns Andelskasse.

Københavns Andelskasse videreføres som pengeinstitut, men Finansiel Stabilitet har iværksat en række tiltag med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling af Københavns Andelskasse under kontrol (”Andelskassen”).

Finansiel Stabilitet har indsat en ny bestyrelse og direktør i Andelskassen. Bestyrelsen består herefter af Henrik Bjerre-Nielsen, bestyrelsesformand, Marianne Simonsen, næstformand, samt Lise Gronø. Bestyrelsen har udnævnt Jens Verner Andersen som ny direktør. Hele ledelsen er i forvejen ansat i Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet har etableret et nyt datterselskab, Broinstitut II A/S, som overtager ejerskabet af Andelskassen.

Finansiel Stabilitet har foretaget en midlertidig værdiansættelse af Andelskassen med henblik på at identificere og fastlægge omfanget af tab i Andelskassen på baggrund af oplysninger modtaget fra Andelskassen før overtagelsen. På baggrund heraf må både andelshavere, efterstillede kreditorer og simple, usikrede kreditorer samt indskydere med indskud, der ikke er dækket af Garantiformuen imødese, at deres krav på Andelskassen foreløbigt er nedskrevet fuldt ud og indtil videre er tabt.

Kunder med indskud op til 100.000 euro (ca. 745.000 kr.), som er omfattet af dækning fra Garantiformuen, er fuldt dækket, se nærmere på www.gii.dk.

Andelskassen vil fortsat kunne betjene sine kunder fra fredag morgen, men forholdene i Andelskassen på overtagelsestidspunktet vil påvirke kundebetjeningen.

Finansiel Stabilitet vil snarligt igangsætte en endelig værdiansættelse af Andelskassen. Den endelige værdiansættelse foretages af en uafhængig vurderingsrevisor.

Når den endelige værdiansættelse foreligger, vil Finansiel Stabilitet eventuelt revurdere de foreløbige nedskrivninger.