Bankaktier kommer til at performe på faldende udlånstab

Vi ser god mulighed for, at de børsnoterede banker vil performe positivt de kommende måneder, også selvom dansk økonomi igen bremser op. Flere års hård tilbageholdenhed med risikovillighed i udlånet begynder nu for alvor at afspejle sig i udlånstabene, som falder markant.
Vi har tidligere påpeget, at mange banker har meget store akkumulerede tabshensættelser lagt til side til at imødegå kommende udlånstab. Når disse udlånstab ikke kommer alligevel, kan bankerne tilbageføre disse tidligere hensættelser som overskud i regnskabet. Det vil i mange banker booste bundlinjen.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 26 – Modtag AktieUgebrevet for kun 149 DKK pr. måned.