Langers Skarpe Aktietips: Underliggende svagshedstegn i aktiemarkedet

På overfladen ser det fint og flot ud med det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks, der normalt også er retningsgivende for europæiske og danske aktier. Det ligger fortsat lige omkring rekorden i 2000, og mange investorer venter på, at markedet har samlet styrke til at tage det næste trin op på 5-10 %. Vi kan naturligvis ikke udelukke, at dette trin op kommer. Men vi er meget overbeviste om, at aktiemarkederne allerførst skal mindst 5-10 % ned. Denne konklusion bygger vi på to forhold: For det første begynder aktiemarkedet under overfladen igen at vise store svaghedstegn. Bag den fortsatte umiddelbare styrke i markedet gemmer sig det forhold, at det generelle marked holdes oppe af stadig færre aktier. Andelen af amerikanske S&P 500-aktier, der ligger over 50 dages glidende gennemsnit, er på det seneste faldet til 55 %. Udviklingen fremgår af denne kursgraf. Med andre ord er næsten halvdelen af de store amerikanske aktier nu i nedtrend på mellemlang sigt. Billedet er klassisk, hvis man ser på historiske oplæg til større vendinger på aktiemarkedet. De store hovedindeks holder nogenlunde stand, fordi nogle få store aktier fortsat bliver drevet frem af eufori. Mens den brede del af aktierne begynder at sive stille og roligt. Når vi denne gang forventer, at den faldende tendens bider sig fast, skyldes det den næste forklaring, der kommer her:

Stigende obligationsrenter bidrager til aktiepres.

For det andet virker det stadig mere sandsynligt, at de lange obligationsrenter nu har bundet i denne omgang. Fredag tordnede den amerikanske obligationsrente frem, og det vil presse de europæiske obligationsrenter yderligere op mandag. Meget tyder på, at obligationsrenterne i Europa allerede er på vej op (blandt andet drevet af stigende inflationsforventninger, hvilket fremgår af makroanalysen). Netop stigende obligationsrenter kan meget vel presse aktiekurserne. Med stigende obligationsrenter vil alternativinvesteringen i aktier blive mindre attraktiv, fordi de effektive renter vil komme op på et højere leje. Med udsigt til mindre vækst i virksomhedernes overskud (blandt andet fordi finansieringsrenterne stiger) og et stigende afkastkrav på aktier, vil det alt andet lige sætte aktierne ned. Der er grund til at forvente, at særligt de mest rentefølsomme selskaber i første omgang vil blive sat mest ned. Men vi forventer, at forventningen om stigende obligationsrenter vil ramme hele vejen rundt. Af samme årsag er vi i Pensionsporteføljen nu afdækket med 40 % af kapitalen placeret i den svenske bearfond Xact Bear 2, hvor aktiekursen stiger, når det generelle aktiemarked falder. Hovedparten af de øvrige poster i porteføljen er som bekendt rimeligt defensive, hvorfor de vil være nogenlunde robuste ved et generelt kursfald på aktiemarkederne.

Udfordrende dansk aktiemarked med store udsving.

Mens det amerikanske aktiemarked fortsat ligger tæt på rekordniveau, har det danske aktiemarked de seneste tre måneder danset rundt på næsten sammen sted. C20 indeks er faldet 0,4 %, og LargeCap indeks er faldet 1,3 %. MidCap og SmallCap indeks er begge faldet knap 3 %. På een måneds sigt har C20 indeks faktisk klaret sig flot, men det skyldes stort set alene to aktier. C20-indeks er gået 3 % frem alene drevet af A.P. Møller-Mærsk og Novo, som på det seneste har performet flot efter positive indikationer om produktgodkendelser. De to aktier er steget henholdsvis 13 % og 11 %. De store tabere har været Vestas og ISS. Vær påpasselig med SmallCap. Selvom mange MidCap-SmallCap aktier fortsat er moderat prissat, bør man være påpasselig med kortsigtede positioner her. Som nævnt ser vi stigende risiko for en korrektion ned på mindst 5-10 %, og hvis denne bider sig fast vil en situation med mange sælgere og ingen købere i SmallCap kunne give nogle større kursfald, end hvad der ellers ville være rimeligt. I USA ser vi aktuelt at det brede Russel 2000 indeks er ved at bryde ned gennem 200 dages glidende gennemsnit, og der er altså slet ikke samme styrke i dette SmallCap–indeks som i det store S&P 500 indeks. Som afkasttabellerne for de seneste uger viser, er der fortsat stærke aktiehistorier at jagte, men man skal være ekstremt selektiv: Flotte afkast har der den seneste måned været i blandt andet Royal Unibrew og Alm. Brand.