Topsil i stormvejr pga. underleverandør

I 1. kvartalsregnskabet skrev Topsil, at man ”har modtaget en reklamation fra en større kunde vedrørende kvalitet på leverede siliciumskiver. Fejlen er forventeligt forårsaget af en underleverandør, og Topsil vurderer ikke, at den vil få væsentlig indflydelse på virksomhedens resultat”. Vi spurgte ind til dette på selskabets investorpræsentation for at vurdere omfanget, og ikke mindst en evt. relation til den nye fabrik. Svaret, vi fik, gik på, at fejlen næppe var Topsils, da man bl.a. havde oplevet fejl på siliciumskiver fra både den gamle og nye fabrik. Det var beroligende.

Primo juli måtte Topsil så meddele, at denne reklamation ville påvirke væsentligt mere end først antaget, da kunden stoppede sine normale leverancer. Topsil og deres kunde mener fortsat ikke, at der er tvivl om, at fejlen rent teknisk kan henføres til underleverandøren, som har ændret procedure i skiveudskæringen uden at fortælle om det. Fejlen har været så ”lille” og speciel, at hverken Topsil eller kunden har kunnet måle den direkte på skiverne. Det har krævet eksterne eksperter, hvilket også viser sagens kompleksitet og forklarer, hvorfor kvalitetskontrollen ikke har kunnet opfange fejlen førend kunden opdagede, at produktet ikke opførte sig normalt i deres produkt.

Det er endnu uklart, hvor sagen lander rent juridisk og erstatningsmæssigt.

 

Abonnenter kan læse hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 28