Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Kultur

Medieanmeldelse – EU-kommissionen og den sociale fred

Sten Thorup Kristensen

mandag 18. september 2023 kl. 17:55

EU-kommissionen: Ingen inflation i Danmark – tværtimod

Bankerne har hævet gebyrerne med 14 pct. det seneste år indtil august, skriver Børsen. Det er jo lidt pikant, for det er altså sket lige efter, at renten pludseligt steg og gjorde det muligt at hæve rentemarginalen. Netop presset på denne var ellers en del af den officielle forklaring på gebyrstigningerne i årene forinden – et eller anden skulle bankerne jo tjene penge på.

Brancheorganisationen Finans Danmark forsvarer sine medlemmer med, at mængden af regulering, og dermed om­kostningerne, er steget. Ulykken er, at man ikke bare kan afvi­se denne forklaring, for alene det at holde øje med kundernes eventuelle hvidvask giver i dag fast arbejde til mange tusinde bankansatte. De skal naturligvis have løn, uanset hvor de ar­bejder, så det nytter ikke noget at skifte til en anden bank.

Således hæmmer hvidvasklovgivningen konkurrencen. Det gør den også på en anden måde: Man skal i dag igen­nem et større bureaukratisk mareridt, hvor man bliver stil­let nærgående spørgsmål om sit personlige liv, for at blive godtaget som ny kunde. Når de potentielle nye kunder har en beskeden økonomi, er udgifterne til compliance større end indtægterne, og så er bankerne helst fri.

Det har en bitter ironi. Det burde være meget billigere at holde en bankkunde i en digital tidsalder, end dengang bank­drift indebar, at man skulle leje lokaler på alle hovedgader og have venlige ansatte siddende parat, når kunderne kom for at hæve 45 kr. på deres bankbog. Men det er stadig meget dyrt, og det skyldes reguleringen, uanset om denne også er den reelle forklaring på de seneste vrid på gebyrskruen.

Hvor kommer så denne konkurrenceskadelige regule­ring fra? For så vidt angår hvidvasklovgivningen kommer den fra EU-kommissionen. Denne har af historiske grun­de stor autonomi, og i EU-systemet har den også retten til at tage initiativer. Dette er lidet demokratisk, men det var oprindeligt netop pointen: Man ville undgå, at selviske nationale særinteressen skulle stå i vejen for skabelsen af det fælles europæiske marked. Dette hensyn er i dag ikke aktuelt. Men kommissionen har bevaret sin autonomi, og den bruger den til at fremme alskens verdensfjerne ideer.

En sådan idé er den med hvidvask. Det har måske nok noget på sig, at de moderne globale kapitalmarkeder gør nye hvidvaskregler nødvendige. Men det undskylder ikke den maniske jagt på almindelige borgeres små forseelser. Og det er denne, der er skadelig for konkurrencen.

Meget anden lovgivning, som kommer fra kommissionen, har samme skadelige effekt. Den tyske finansminister Christi­an Lindner kom i den forgangne uge med en ordentlig bred­side om det. I et interview med Politico opfordrede han sin landsmand, kommissionsformanden Ursula Von der Leyen, til at holde en pause med nye reguleringsinitiativer. Det hand­ler om, at EU skal bevare sin konkurrencekraft, og et enkelt stykke kommende lovgivning fra EU, nemlig bygningsdirekti­vet, frygter Lindner direkte vil bringe ”den sociale fred” i fare.

Det er ikke en overdrivelse. Bygningsdirektivet siger, at alle ejendomme skal opfylde visse minimumskrav i hense­ende til energistandarder. Konsekvensen kan være, at man­ge almindelige europæeres boliger bliver ulovlige og usæl­gelige. Direktivet er så ambitiøst, at det ikke er givet, at der er håndværkere nok til at føre det ud i livet.

Selv hvis social uro undgås, sakker EU økonomisk bag­ud som følge af det bureaukratiske åg, der kommer fra kommissionen. Det er slående, hvor stor forskel der er på væksten i EU og USA.

Den debat må også nå de danske kyster på et tidspunkt, men det er åbenlyst ikke sket endnu. Von der Leyen har faktisk netop besøgt en dansk kyst, men det var for at døbe et nyt metanoldrevet Mærsk-skib, og de eneste skår i glæ­den var ifølge DR dem fra den knuste champagneflaske.

Goddag igen til hartkornskatten

Vurderingsstyrelsen havde ikke forudset, at de foreløbige vurderinger, der nu er offentliggjort, ville give anledning til større opmærksomhed. Vicedirektør Claus Houmann blev klogere, og han besluttede sig for at tage telefonen, da Børsen ringede og spurgte til de mange tilfælde, hvor grundværdien er større end ejendomsværdien.

Vicedirektøren kommer heller ikke med nogen god forklaring. Matematisk hænger det ganske enkelt ikke sammen. Men man kan sådan set godt forstå, hvad sty­relsen vil: Den vil dybest set genindføre hartkornskatten, hvor jord blev beskattet efter det afkast, der var muligt, og altså uafhængigt af, hvad afkastet faktisk blev.

Det kunne til nød lade sig gøre i et landbrugsland, der eksporterede sin overskudsproduktion, men det er mere end op ad bakke i en moderne økonomi. Der er jo en grund til, at hartkornsskatten blev afskaffet i 1903.

Sten Thorup Kristensen

[postviewcount]

Relaterede nyheder

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Kultur

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank