Rentestigningen fra niveauet omkring 0,33 % ser heller ikke denne gang ud til at være en langtidsholdbar ændring i den langsigtede nedadgående tendens.

Som det ses af nedenstående figur har toppene i de seneste rentestigninger ligget lavere og lavere, og efter at renten igen nåede over 0,50 % blev stigningen standset ved den faldende røde linje, som markerer de seneste tre markante rentetoppe.

Det indikerer at næste skridt for renten bliver et nyt fald. Og hvis det hidtidige mønster holder, fortsætter renten denne gang ned til 0,30 %.

RENTE