EUR/USD-forholdet er igen skiftet en smule i favør af euro, men det er ikke tilstrækkeligt til at ændre forventningerne om et fortsat fald i EUR/USD. Bemærk hvordan den kortsigtede stigning kan rummes indenfor rammerne af en faldende kanal (markeret med de to parallelle faldende røde linjer), og dermed vil det mest sandsynlige være et fald ned mod 1,12 som næste skridt.

EUR-KORT