Læs hele meddelelsen fra Danmarks Statistik:

 

Detailsalget var i marts 1,0 pct. lavere end i februar, og der var fald inden for alle varegrupper. Faldet kom efter et fald på 0,9 pct. i februar, og detailomsætningen nåede dermed det laveste niveau i to år. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage, herunder skuddagen i februar og påsken i marts

 

DETAILHANDEL