ECB forventer en årlig HICP-inflation i euroområdet på 0,6 pct. i 2014, hvilket er en nedjustering fra deres tidligere markoøkonomiske fremskrivning. Inflationen i euroområdet er på det laveste niveau i 5 år.

 

ECB skriver i sin månedsoversigt for september 2014:

”I henhold til de makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet, som ECB’s stab har offentliggjort i september 2014, ventes en årlig HICP-inflation på 0,6 pct. i 2014, 1,1 pct. i 2015 og 1,4 pct. i 2016. I forhold til de makroøkonomiske fremskrivninger, som Eurosystemets stab offentliggjorde i juni 2014, er inflationsfremskrivningen for 2014 blevet nedjusteret. Fremskrivningerne for 2015 og 2016 er forblevet uændrede.

I henhold til Eurostats foreløbige skøn faldt den årlige HICP-inflation i euroområdet fra 0,4 pct. i juli til 0,3 pct. i august 2014. Dette fald skyldes primært en lavere energiinflation, mens de øvrige hovedkomponenter samlet set forblev stort set uændrede. Inflationen har nu været meget lav i et godt stykke tid. De pengepolitiske beslutninger, der blev truffet 4. september 2014, blev sammen med de andre allerede gennemførte foranstaltninger truffet med henblik på at understøtte en fast forankring af inflationsforventningerne på mellemlangt til langt sigt i overensstemmelse med Styrelsesrådets målsætning om at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. På grundlag af foreliggende oplysninger forventes den årlige HICP-inflation at forblive lav i de kommende måneder, inden den stiger gradvist i 2015 og 2016.

Risiciene i tilknytning til udsigterne for prisudviklingen på mellemlangt sigt vil blive fulgt nøje. Dette gælder især med hensyn til de mulige konsekvenser af en afdæmpet vækst, den geopolitiske udvikling, valutakursudviklingen og gennemslaget af de vedtagne pengepolitiske foranstaltninger.​”

 

ECB’s pengepolitiske lempelse har foreløbigt svækket euroen overfor bl.a. dollaren, hvilket vil bidrage til en øget importeret inflation.