Fremgang i amerikansk forbrug er varm luft

Dagens tal fra U.S Census indikerer den største tilbagegang i ordreindgangen for varige forbrugsgoder i 2014: En ellers imponerende stigning i amerikanske varige forbrugsgoder på 22,6% i juli, slører billedet af en stor tilbagegang i ordreindgangen. Frasorteret transportudstyr droppede de varige forbrugsgoder fra en stigning på 3% i juni til en tilbagegange på 0,8% i juli. Den overraskende tilbagegang på $1.356 mio. er dermed det største fald i 2014. Det udadtil flotte resultat bliver sløret af en tydelig stor enkeltordre på fly for måneden. Ser man bort fra flytilgangen, er der ligeledes en tilbagegang i ordreindgangen for kapitalgoder som efter en stigning på 5,4% i juni oplever et fald på 0,5% i juli måned. Ordreindgangen for kapitalgoder opfattes som en indikator for erhvervslivets investeringer.