Politisering: Vismændene skyder helt ved siden af

Meget tyder på, at Det Økonomisk Råd, populært kaldet Vismændene, gør alt for at undgå at kaste sten i den igangværende politiske proces med regeringsforhandlinger, ved at undlade at fortælle ”sandheden” om udviklingen i dansk økonomi og ændrede forudsætninger  ved skøn af det såkaldte finanspolitiske råderum, skriver chefredaktør Morten W. Langer i denne analyse.

I en ny konjunkturvurdering giver vismændenes sekretariat en update om udviklingen i dansk økonomi, som ikke synes at være i overensstemmelse med de aktuelle realiteter. Vi gennemgår her de centrale forudsætninger i vismændenes forudsætninger:

”Der forventes fremgang på de danske eksportmarkeder på ca. 1¾ pct. i 2019, ca. 2 pct. i 2020 og godt 1¾ pct. i 2021-25.” ØU: Tyskland og store dele af det øvrige Europa er på vej
mod recession. Ifølge Danmarks Statistik storskuffede dansk eksport i årets første kvartal, med kun 0,5 procent vækst.

”Det forudsættes, at Den Europæiske Centralbank (ECB) først hæver renten i efteråret 2020.” ØU: ECB har netop oplyst, at der sandsynligvis er flere rentenedsættelser på vej.

”De danske statsobligationsrenter forudsættes at stige fra det nuværende niveau på 0,1 pct. til knap 1 pct. ved udgangen af 2020 og yderligere til 3 pct. i 2025.” ØU: Den danske statsobligationsrente fortsætter med at styrtdykke mod nye, historiske lavpunkter. Aktuelt er den i minus 0,2 procent. En stigning i obligationsrenten til blot 1 procent må være baseret på drømmetydning.

”Valutakurser forudsættes konstante fra april 2019, og olieprisen forventes at have et årsniveau på ca. 67 dollar pr. tønde i 2019, stigende til 108 dollar pr. tønde i 2025.”
ØU: Med en forestående økonomisk recession er retningen mere ned end op. Udviklingen i valutakurserne er meget usikker, fordi handelskrigen nu synes at udvikle sig til også at være en valutakrig, senest med en styrkelse af euroen på grund af udsigten til en amerikansk rentenedsættelse på rentemødet i juli.

Læs også:  COVID-19: Sverige i top med nye daglige døde i problemlande

På mange måder har virkeligheden altså allerede overhalet Vismændenes vurderinger med flere længder. Man har dog ikke helt ignoreret, at væksten er aftagende i det, der kaldes ”Danmarks aftagerlande”, altså de lande, vi har størst samhandel med. I redegørelsen hedder det, at ”realvæksten i Danmarks aftagerlande er nedjusteret ca. ½ procentpoint i 2019 siden efteråret. Det er særligt udviklingen i Europa, der har været svagere i 2018 end
skønnet. Både de danske og europæiske renter har været lavere end ventet i efteråret, og det har sammen med de svagere vækstudsigter bevirket, at de europæiske rentestigninger forventes udskudt til slutningen af 2020. Udsigten til meget lave renter en rum tid endnu betyder, at renteskønnet for 2025 er sænket ½ pct.point i forhold til forudsætningerne i efteråret.”

Problemet er, at forudsætningen fortsat er alt, alt for optimistisk, med en forventet BNP-vækst på 1,8 procent i 2019 og 1,9 procent i 2020. For den dominerende tyske
økonomi ser både EU og den tyske regering nu en BNPvækst på 0,5 procent i år. Og begge halter normalt et godt stykke efter virkeligheden, for at være på den sikre side.
Vismændene kommer frem til, baseret på de meget optimistiske forventninger, at dansk økonomi i år kommer til at vokse 1,7 procent, hvilket aktuelt må anses for at være
et drømmescenarie, i forhold til hvad der sker lige udenfor vores hoveddør. Man kan selvfølgelig argumentere for, at nye rentestimulanser fra både den europæiske og den amerikanske centralbank vil genstarte økonomien, men det vil realistisk først ske om 6-9 måneder på grund af tidsforskydning i, hvornår redskaberne for alvor begynder at virke.

Læs også:  Højrisiko aktiemarked løftes af småinvestorer, daytradere og momentum

Det mest interessante i Vismændenes redegørelse er, at de kun mener, at det såkaldte finanspolitiske råderum frem mod 2025 ændres marginalt, selv efter at grundforudsætningerne i virkelighedens verden har ændret sig voldsomt, altså siden sidste efterår, hvor det samlede akkumulerede råderum på 69 mia.kr. blev beregnet.

En udmelding nu fra Vismændene om, at råderummet er væk eller halveret, ville i betydelig grad vanskeliggøre de aktuelle regeringsforhandlinger, fordi der så ret beset ikke er penge til de mange politiske ønsker fra Enhedslisten, SF og S. Det ville skærpe konflikten med R endnu mere, da de radikale nok må ses som dem, der mest hårdnakket vil holde fast i en ”ansvarlig økonomisk politik.” Så man kan godt få den mistanke, at Vismændene nu i første omgang blot har dukket hovedet, for ikke at få det politisk i klemme.
MWL

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her