Lukas Graham skaber positiv egenkapital ved intern handel

 

Kunstneren Lukas Graham kom ud af 2018 med et resultat før skat på minus 4,8 mio. kr. i forhold til et minus på 1,7 mio. kr. året før. Det oplyses i kunstnerens anpartsselskab “Big Dreams”.

Ledelsen erkender i sin beretning, at kapitalen i selskabet er tabt, men ledelsen forventer samtidig, at kapitalen genskabes ved fremtidig drift. ”Selskabet har haft et såkaldt “investeringsår”, hvor fokus primært har været på indspilning og udgivelse af det seneste album “3 (the purple album)”.

Videre oplyses i regnskabet, at “selskabet har haft færre aktiviteter vedrørende touring og koncerter som følge af den nye udgivelse, hvorfor aktiviteten og indtjeningen er væsentlig reduceret i forhold til 2017. Albummets udgivelse blev desuden forsinket, og udkom først den 26. oktober 2018. Forsinkelsen betød, at albummet ikke fik den effekt for regnskabsåret som ellers forventet. Det er ledelsens overbevisning, at selskabskapitalen reetableres fuldt ud i regnskabsåret 2019.”

I et andet af kunstnerens selskaber, nemlig Forchhammer Holding ApS, er der en bogført egenkapital på 8,5 mio. kr. efter et minusresultat sidste år på minus 175.000 mod et minus på 1,2 mio. kr. året før. Men egenkapitalen er ikke skabt ved indtjening, men skyldes en intern selskabstransaktion, hvor der er handlet mellem koncernselskaber.

I regnskabet kan man læse, at “årets tilgang vedrørende kapitalandele i dattervirksomheden Big Dreams ApS er anskaffet til en kostværdi som andrager DKK 10 mio. Anskaffelsessummen indeholder goodwill, der er opgjort som forskellen mellem dattervirksomhedens indre værdi og den opgjorte dagsværdi pr. overtagelsestidspunktet, som udgjorde DKK 10.358.214.”

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her