Vi har tidligere været kritiske overfor Brdr. Hartmanns manglende evne til at omsætte en stigende rentebærende gæld til vækst i vigtige nøgletal. Men i ØU Formue 10/2018 holdt vi muligheden åben for, at 2018 kunne blive vendepunktet for selskabet. Den mulighed lukkede Brdr. Hartmann med ugens nedjustering.

Selvom Brdr. Hartmann i 2018 budgetterede med en stagnerende omsætning i intervallet 2,2-2,3 mia. kr. (2017: 2.207 mio. kr.) forventede man en stigning i overskudsgraden til intervallet 11,5-13,0% (2017: 10,7%) og ROIC (Return On Invested Capital) til mindst 18% (2017: 17,1%).

Forudsætningerne for disse mål var forholdsvis beskedne, idet man bl.a. kalkulerede med en stagnerende omsætning, en afdæmpet vækst i Nordamerika og Europa, samt en langsom indkøring af en...