For D/S Norden har 2018 været den klassiske historie om gyngerne og karrusellen. Et pænt, men ikke prangende, tørlastmarked er blevet overskygget af et historisk svagt tankmarked i årets tre første kvartaler. Det lysner dog, og iværksættelsen af et tilbagekøbsprogram viser Nordens egen tiltro til et holdbart comeback i 2019.

Den gradvise bedring i tørlastmarkedet, som har fundet sted siden markedsbunden i 2016, er fortsat på baggrund af bedre fundamentale forhold. D/S Norden har afdækket sin tørlasteksponering i sin egen flåde (”Dry Owner”-divisionen) 100% for de næste to kvartaler og for det meste af 2019, hvor 83% af skibsdagene nu er afdækket.

I ”Dry operator”, som er den mere kortsigtede logistikoperation, hvor skibe i stort antal tages ind og beskæftiges...