Kombinationen af et dårligt aktiemarked og et regnskab der kun levede op til forventningerne, var nok til at Chr. Hansen igen fik en relativ hård medfart efter et kvartalsregnskab.

Chr. Hansen fastholdt forventningerne til helåret, som således stadig lyder på en god organisk vækst på 8-10% og en EBIT-margin på niveau med sidste års 28,9%. Dermed er vækstudsigterne for i år ikke i fare, men problemet er, at væksten i de mindre divisioner stadig skal op, hvis de langsigtede målsætninger til væksten skal kunne fastholdes og indfries. Det er stadig den største division Food Cultures & Enzymes, der driver væksten i år med 12% organisk vækst for de første tre kvartaler. Isoleret set blev det til en organisk vækst på 11% i 3. kvartal, hvoraf 5 procentpoint var drevet af...