Bankernes regnskaber for 3. kvartal er kommet bag på markedet, og de svage resultater har givet store aktiekursfald i både Jyske Bank og Sydbank. Men den underliggende svaghed burde ikke være en overraskelse, for Nationalbankens statistik viser fortsat pres på rentemarginaler og meget svag udlånsvækst.

På flere fronter begynder det nu at gå ned ad bakke for de danske banker efter en årrække med festhumør, som langt hen ad vejen har været baseret på engangslignende forhold. Økonomisk Ugebrev har tidligere skrevet, at gebyrskruen var ved at være i bund, tilbageførsel af tidligere hensættelser afløses så småt af øgede udlånstab, og kursgevinster fra sektoraktier og værdipapirer er også ved at være historie.

Tilbage står, at bankerne skal sikre fremgang i den...