Del artiklen:

Ovenpå et flot regnskab for 3. kvartal har der været en solid købsinteresse for transportkoncernen DSV. Aktien er derfor gået næsten uberørt igennem de seneste ugers bølgegang på især det danske aktiemarked.

Regnskabet for 3. kvartal var endnu engang en opvisning i virksomhedsdrift, og det skortede heller ikke på lykønskningerne med den flotte performance fra analytikerne.

DSV overraskede igen positivt over hele linjen, og nok engang blev det bekræftet, at integrationen af koncernens hidtil største opkøb, amerikanske UTi Worldwide, er forløbet med stor succes. De sidste 300 mio. kr. af de samlede omkostningssynergier skulle først realiseres i 2018, men det beløb er nu nedjusteret til 200 mio. kr., da man er forud for planen. 100 mio. kr. bliver altså realiseret allerede i år og udgør dermed en lille del af forklaringen bag opjusteringen af årets EBIT-resultat.

Man begyndte året med en EBIT-forventning på 4,2-4,5 mia. kr., og efter den seneste opjustering hedder forventningen nu 4,7-4,9 mia. kr. Det modsvarer en samlet opjustering på 10%, hvis man måler på midtpunkterne i begge forventninger.

Nyt stort aktietilbagekøb

I foråret efter årsregnskabet blev der på telefonkonferencen talt om, at aktietilbagekøb måske kunne komme på tale sidst på året, hvis udviklingen forløb som ventet. Tilbagekøbet ville også være det endelige bevis på, at opkøbet er fuldt konsumeret, og at DSV er tilbage på fuld kraft. Allerede i august blev der lanceret et program på 1 mia. kr. som blev gennemført på 2 måneder, og DSV præsenterede i forbindelse med 3. kvartalsregnskabet et nyt tilbagekøbsprogram på 1,25 mia. kr. frem til 23. marts 2018.

DSV-aktien har klaret sig ganske imponerende de sidste 2-3 uger, hvor størstedelen af de danske aktier har fået en hård medfart. Den har ligget utroligt stabilt lige under 500, og det indikerer sammen med den flotte stigning på 4,6% på regnskabsdagen, at der er en sund underliggende interesse for aktien.

Ser vi på kursmålene har der været en lang række pæne justeringer, så de fleste nu ligger på den rigtige side af 500. Median-kursmålet blandt 24 analytikere er således 525. Til gengæld ser vi, at antallet af ”stærk køb” anbefalinger er faldet fra 18 til 14 over de seneste 12 uger, hvilket kan være første varsel om, at der ikke ligger store stigninger lige om hjørnet, hvis ikke der kommer et nyt stort opkøb. Antallet af hold-anbefalinger er gået fra 2 til 6. Vores kursmål fra august på 450-470 er mere end indfriet, og vi benytter opjusteringen til at løfte den øvre del af vort kursmål, så det nu hedder 450-500. Det kan synes lidt negativt givet aktiens nuværende kursniveau på 485, men det skal mere ses som en anerkendelse af de p.t. urolige aktiemarkeder. Skal vi vælge retning tror vi i højere grad på et brud opad end nedad.

Vort syn på DSV-aktiens langsigtede potentiale er fortsat fuldt tilstede, og vi forventer, at der vil komme nye opkøb, som fortsat vil udvide forretningen og øge indtjeningen per aktie. Et nøgletal der har høj fokus hos ledelsen (se Q3-præsentationen side 9) og som uvægerligt vil føre til højere aktiekurser, hvis DSV-organisationen performer. Og her peger al historik på, at det vil den fortsat gøre. Ser vi igen et roligt aktiemarked, har vi stor tiltro til, at DSV vil være et af de stærkeste kort, som vil bryde toppen af vort kursmål og udvikle sig godt frem mod årsregnskabet den 8. februar.

Børskurs på analysetidspunktet: 485

AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 450-500