Der skal være mere EU, eller også skal euroen splittes op i et par eurozoner med Tyskland og andre strammerlande som kernen, mens de mere ”løsagtige” lande skal have deres egen valuta. Euroen må altså gøres endnu stærkere, eller også må den splintres. Det nuværende miskmask vil føre til gentagne kriser og ende i opløsningen af EU. Det mener den anerkendte amerikanske økonom og Nobelpristager Joseph E. Stiglitz.

I sin bog ”The Euro” skriver han uden omsvøb, at den nuværende euro og den konstruktion, der ligger bag euroen, truer EU’s eksistens. Han er tilhænger af EU, og mener at det europæiske samarbejde er nødvendigt for de europæiske stater og for verdenssamfundet. Men grundlaget for euroen er ufuldkomment, og her peger han på årsager, som stort set er...