Del artiklen:

Columbus forventer i 2017 en nedgang i softwaresalget fra 91 mio. kr. til 80 mio. kr, men det har sin helt naturlige forklaring, og det har ikke længere noget med afventende kunder at gøre.

I AU 30/2016 fokuserede vi på den mulige negative omsætningseffekt fra den nye opdatering til ERP-løsningen Microsoft Dynamix, som er cloudbaseret. Her seks måneder senere kan vi konstatere, at der i væsentlig grad kom en ”cloud-effekt” på softwaresalget i 2016 fra usikre, afventende kunder, der udskød deres opgradering, og dermed også deres tilkøb af Columbus’ egen software.

Softwaresalget endte på 91 mio. kr. mod en oprindelig 2016-forventning på 105 mio. kr. Der var altså tale om en anseelig nedgang, men til gengæld klarede koncernen sig endnu bedre på en række andre områder, hvilket samlet set førte til en opjustering af 2016-EBITDA-resultatet med 20 mio. kr. til 144 mio. kr.

CEO Thomas Honoré fortæller, at ”vi ser en god interesse fra vores kunder, som ikke længere udtrykker nogen usikkerhed over at skulle tage den nye cloud udgave af Microsoft Dynamics 365 for Operations i brug”, og uden at vi forventer en decideret ketchupeffekt, ser vi ikke længere nogen opbremsning i softwaresalget af den grund.

Til gengæld vil der komme en relativt stor periodeforskydning i softwareomsætningen, som følge af den måde cloud-løsninger sælges på. Heri ligger forklaringen på faldet i omsætningen fra salg af egen software i 2017 til 80 mio. kr. De nye cloudløsninger er abonnementsbaseret, og det rammer omsætningen det første år, i forhold til det konventionelle salg af softwarelicenser, som har været udbredt i mange år.

På sigt bliver omsætningen mere stabil og tilbagevendende, og det har en værdi i et risikomæssigt perspektiv. Columbus oplyser selv, at effekten fra konverteringen er omkring 40 mio. kr. på omsætningen og 25 mio. kr. på EBITDA. I det lys giver forventningen til softwaresalget og en minimal fremgang i EBITDA fra 144 mio. kr. til 150 mio. kr. i 2017 mening. EBITDA ville således alt andet lige have været på mindst 175 mio. kr.
2019-EBITDA-mål hæves
Columbus hævede målsætningen på mellemlang sigt for EBITDA-marginen fra 10% til 11%. Det begrundes bl.a. med abonnementseffekten, og en forventning om at nogle lande kan nå et højere indtjeningsniveau end tidligere ventet. I modsat retning trækker en forventning om, at opkøb på kort sigt vil trække marginen lidt ned. Opkøb er integreret del af 2020-strategien, og det vil være påkrævet for, at Columbus kan nå vækstmålet på 10% p.a. i gennemsnit over perioden.

EBITDA-marginen nåede 11,6% i 2016, og derfor ser vi en mulighed for, at målsætningen godt kan hæves med yderligere 1 %-point, når vi er kommet længere frem i strategiperioden, og den nye abonnementsmodel slår fuldt igennem.

Columbus synes i takt med sin kursudvikling fortsat at være på vej opad rangstigen og på vej ind på flere og flere professionelle investorers radar. Så længe Columbus leverer på sin strategi, ser vi udviklingen fortsætte, omend vi også må nævne, at aktien nu handles med en lille præmie til sektoren, hvilket hæmmer den mulige upside.

Ovenpå en flot start på 2017 med en stigning på næsten 40%, forventer vi en flad udvikling i kursen de næste par måneder, indtil markedet får mere information om effekten på indtjening og risiko ved den nye abonnementsmodel, og så småt begynder at fokusere på 2018-forventningerne.

læs hele udgivelsen her

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 14,80                                                       AktieUgebrevets kursmål (6 mdr.): 15-16

 

se tabel her

Del artiklen: