Columbus forventer i 2017 en nedgang i softwaresalget fra 91 mio. kr. til 80 mio. kr, men det har sin helt naturlige forklaring, og det har ikke længere noget med afventende kunder at gøre.

I AU 30/2016 fokuserede vi på den mulige negative omsætningseffekt fra den nye opdatering til ERP-løsningen Microsoft Dynamix, som er cloudbaseret. Her seks måneder senere kan vi konstatere, at der i væsentlig grad kom en ”cloud-effekt” på softwaresalget i 2016 fra usikre, afventende kunder, der udskød deres opgradering, og dermed også deres tilkøb af Columbus’ egen software.

Softwaresalget endte på 91 mio. kr. mod en oprindelig 2016-forventning på 105 mio. kr. Der var altså tale om en anseelig nedgang, men til gengæld klarede koncernen sig endnu bedre på en række andre...