På investormødet efter regnskabsaflæggelsen forleden var FLS’s ledelse tæt på at få flere store investorer op i det røde felt: Uklarhed og en selvmodsigende forklaring om effekt af tilbageførte hensættelser gav indikation på, at regnskabet var sminket med 300 mio. kr. Men faktisk er EBITDA-resultatet 200 mio. kr. bedre end rapporteret, hvis der korrigeres for hensættelsesposterne.

CFO Lars Vestergaard var i den store vridemaskine på investormødet forleden, og diskussionen handlede i høj grad om effekten af hensættelserne på driftsresultatet, ligesom analytikerne havde svært ved at forstå, at årets cash flow fra driften var mere end ringe – og betydeligt ringere end EBITA.

Uklarheden om effekterne fik blandt andet Lars Topholm fra Carnegie til at sige: “Your...