Del artiklen:

Her præsenterer vi hver uge kommentarer til alle C20-aktierne. Kommentarerne er primært baseret på teknisk analyse, og formålet med denne gennemgang er at give læserne et overblik over den aktuelle status hos de vigtige C20-aktier.

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at disse to sider indeholder aktuelle kommentarer med en tidshorisont på 2-3 uger og ikke dybdegående selskabsanalyser. Alle kurser er korrigeret for udbyttebetalinger.

Købs- og salgsanbefalingerne på de enkelte aktier må kun betragtes som vejledende, og handel i aktierne sker på eget ansvar.

A. P. Møller – Mærsk A – Hold Aktuel kurs: 12050,00
A. P. Møller – Mærsk A følger stort set selskabets B-aktie, og giver derfor ikke anledning til en selvstændig analyse.

A. P. Møller – Mærsk B – Hold Aktuel kurs: 12610,00
APM’s kursfald i denne uge er sket under en svag omsætning, og men faldet betyder, at vi kun kan give APM en Hold-anbefaling.

Carlsberg B – Køb Aktuel kurs: 712,50
Carlsberg fortsætter med at sætte nye kurstoppe, og bevarer indtil videre sin købsanbefaling. Vi bemærker dog, at aktiens styrke er svagt aftagende, men endnu ikke tilstrækkeligt til at ændre på anbefalingen.

Chr. Hansen – Hold Aktuel kurs: 472,50
Chr. Hansen er i gang med at afslutte den sidelæns bevægelse i intervallet 455-465, men den forsigtige investor afventer en stigning forbi den seneste top i 476, før han overvejer et køb.

Coloplast – Hold Aktuel kurs: 573,50
Coloplasts stigning er nu to gange blevet standset ved 580, og dermed er der etableret en modstand ved denne kurs. Afvent derfor en stigning forbi 580, før et køb overvejes.
Danske Bank – Køb Aktuel kurs: 252,00
Danske Bank holder sig indenfor rammerne af en stigende kurskanal med loft i 264 og bund i 243. Dermed bevarer aktien sin købsanbefaling.

DONG Energy – Køb Aktuel kurs: 296,00
DONG brød modstanden ved 280, og siden er kursen steget lodret. På kort sigt vil et kursfald ned mod 290 være en købsmulighed.

DSV – Køb Aktuel kurs: 408,30
DSV stiger stabilt, og med RSI14 i intervallet 55-75 er der tale om en sund stigning, som kan fortsætte uforandret et stykke tid endnu.

Genmab – Hold Aktuel kurs: 1404,00
Genmab har de seneste uger genoptaget stigningen, og udfordrer nu toppen fra marts i 1482. En stigning forbi den grænse vil være et købssignal.

GN Store Nord – Hold Aktuel kurs: 207,80
GN Store Nord har taget endnu et skridt opad, men med en RSI14-værdi på 81,6 og 17% afstand mellem kursen og 60 dages glidende gennemsnit kan vi ikke give aktien en kortsigtet købsanbefaling. Det vil muligvis vise sig at være en fejl, men for meget taler for en snarlig korrektion af aktiekursen. Dvs. et fald på 4-5%.

H. Lundbeck – Hold Aktuel kurs: 349,50
Lundbeck holder sig over 60 dages glidende gennemsnit i 331, men kursen rammer nu en modstand ved 353. Afvent en stigning forbi 360, før Lundbeck lægges i porteføljen.

ISS – Sælg Aktuel kurs: 270,70
ISS er nu faldet ned under 60 dages glidende gennemsnit i 274. Selvom det ikke nødvendigvis udlø-ser et dramatisk kursfald, signalerer det alligevel, at styrken i aktien er væk, og dermed er det tid til at hjemtage gevinsten.

Jyske Bank – Hold Aktuel kurs: 365,10
Jyske Bank bevæger sig sidelæns lige under modstandslinjen ved 373, og giver ikke anledning til yderligere kommentarer i denne uge.

Nets – Hold Aktuel kurs: 125,20
Nets er faldet tilbage til støttelinjen ved 126, og skal nu vise om der er tilstrækkelig styrke til at standse faldet ved denne grænse.

Novo Nordisk B – Hold Aktuel kurs: 284,90
Novo Nordisk opfylder principielt betingelserne for en købsanbefaling, men kursen nærmer sig nu modstanden ved 300. Den forsigtige investor kan afvente et brud på den grænse, før han lægger Novo Nordisk i porteføljen.

Novozymes B – Køb Aktuel kurs: 300,00
Novozymes satte i denne uge en ny kurstop, og dermed fastholder aktien sin overordnede opadgående bevægelse. Næste mål er kurs 330.

Pandora – Sælg Aktuel kurs: 628,50
Pandora sætter lavere kurstoppe og -bunde, og det er definitionen på en aktie i nedtrend. Salgsanbefalingen er dermed uundgåelig. Vi ser dog stadig tegn på, at Pandora nærmer sig bunden, men indtil videre er disse signaler ikke stærke nok til at annullere salgsanbefalingen.

TDC – Køb Aktuel kurs: 37,65
TDC ligger indenfor rammerne af en stigende kurskanal med loft i 41,9 og bund i 35,6. Så længe det er tilfældet, bevarer TDC sin købsanbefaling.

Vestas Wind Systems – Køb Aktuel kurs: 614,50
Vestas’ fald standsede på den rigtige side af 60 dages glidende gennemsnit i 567, og dermed kan faldet betragtes som en naturlig kortsigtet reaktion på den forudgående stigning. Stigningen i tirsdags skete under den højeste omsætning i en måned, og vi forventer at stigningen nu genoptages.

William Demant Holding – Køb Aktuel kurs: 172,30
WDH fortsætter opad, og med RSI14 i intervallet 60-80 er der p.t. ikke udsigt til, at styrken i aktien er aftagende.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

 

Hvad er 60 dages glidende gennemsnit?                                                                   60 dages glidende gennemsnit er en akties gennemsnitlige lukkekurs de seneste 60 dage. 60 dage svarer til det omtrentlige antal børsdage de seneste tre måneder. Dette gennemsnit beregnes hver dag, og giver dermed en udglattet kursgraf, hvor de daglige udsving er fjernet. Det giver et klarere billede af aktiens retning, og om hvorvidt investorernes holdning til aktien er ved at ændre sig i positiv eller negativ retning.

Hvad er RSI 14?
RSI14 er en forkortelse for Relative Strength Index, og det er et matematisk værktøj, som beregner styrken i en aktie, og udtrykker den i et tal mellem 0 og 100. Dette tal kan beregnes for forskellige tidsperioder, men styrken over en 14 dages periode er den traditionelle, og det er den vi anvender.

Del artiklen: